TUFF-mötet 2015-02-03

På mötet deltog 8 personer som representerade 7 olika föreningar i Torestorp.
På dagordningen fanns punkten: Information om aktuellt läge från Fiberföreningen.
Det börjar ju bli ”skarpt läge” och i april kommer det att bli ett kombinerat informations- och årsmöte. Datum ej fastställd.
Inbjudan kommer att skickas per post till alla medlemmar. Anslutningsavtalet kommer att bifogas i denna inbjudan. Genom att teckna anslutningsavtalet, säger medlemmarna sitt slutliga ja till att ansluta sig till fibernätet.
En annan punkt på dagordningen var: ”Grannsamverkan”.
I slutet av mars – datum ej fastställd, kommer det att bli ett allmänt informationsmöte i Bygdegården, Torestorp. Polisen och Studiefrämjandet medverkar och pratar om hur man förebygger vardagsbrott och informerar om hur man kan starta upp en grannsamverkansgrupp i sitt eget närområde.
Föreningarna informerade också varandra om vad som är på ”G” i föreningarna.
Detta är ett bra sätt för att undvika att man planerar aktiviteter samma dagar.

Nästa TUFF-möte: 2015-08-18 . Då är TIF ansvarig förening.

Håll utkik efter inbjudan till mötet ang. fiber och mötet ang. grannsamverkan!

Och håll dig informerad genom att följa www.torestorp.se  eller www.torestorpsfiber.se eller www.torestorpsframtid.se

GRANNSAMVERKAN

På TUFF-mötet 16/9 2014 fanns bl.a ”Grannsamverkan ” med på dagordningen:

Rädslan att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagens samhälle.
Erfarenheten från Sverige och andra länder visar att Grannsamverkan är en åtgärd som minskar vardagsbrotten.

Det är enkelt att komma igång – prata med dina grannar – kontakta studiefrämjandet för information – det är både trevligt och gratis med  Grannsamverkan.
Grannsamverkan måste ha en fast förankring hos de boende för att verksamheten skall bli framgångsrik och hållas levande.
Närpolisen är en viktig resurs som finns till förfogande om man har frågor att ställa.
En annan resurs är försäkringsbolagen som är väl insatta i detta med Grannsamverkan.

För att få information om hur ni startar upp : kontakta Studiefrämjandet: Sussi Andreasson
tel:033-239442
e-mail: sussi.andreasson@studieframjandet.se

Utbyggnad av fibernät

Den 4 december hade TUFF möte, huvudpunkten för mötet var information kring fibernätutbyggnad som pågår på många håll runtom i hela Sverige. Bengt Jansson, Älekulla Fiber, var inbjuden till mötet för att informera om satsningen på fibernät som Älekulla nu har startat upp. Han berättade både om hur man gått tillväga i Älekulla och hur fiberteknik fungerar och varför man bör satsa på den.

Varför satsa på fibernät?

En omfattande fibernätsutbyggnad pågår på landsbygden och i höst startade även Älekulla upp ett fiberprojekt och har nyligen bildat en ekonomisk förening, Älekulla Fiber, för att genomföra fibernätsutbyggnad i Älekulla.

Anledningen till att det satsas så stort på fiberteknik är framför allt ett snabbt ökat behov av högre kapacitet för data och mobiltrafik. Idag finns det i princip två alternativ. Dels ADSL-teknik via det vanliga telenätet och dels de mobila näten. ADSL-tekniken har gett oss en någorlunda god kapacitet för framförallt internettjänster. Problemet är att kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar med avståndet till telestationen. Ett problem som blir extra tydligt på landsbygden. Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är att många telestationer på landsbygden monteras ned för att ersättas av mobilt nät. De mobila näten byggs hela tiden ut, men har stora problem med att hålla jämn takt med de ökande behoven av förhöjd kapacitet. Det nya 4G nätet har dessutom kortare räckvidd, så det krävs enormt många master för att uppnå fullgod täckning överallt. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet.

När hushållens och företagens behov av god kapacitet på uppkoppling ökar, klarar de befintliga alternativen helt enkelt inte av detta. Redan idag strömmar stora mängder data oavbrutet genom de befintliga näten. Vi blir allt flitigare användare av smarta telefoner med större användningsområden, surfplattor, datorer (ofta flera i varje hushåll), vi laddar ner eller streamar filmer mm. För detta och mer därtill, kommer dagens kapacitet inte att räcka till.

Fiberteknik har då kommit att bli den bästa lösningen. När ADSL har en maxkapacitet på 8 Mbit/sekund, klarar fiberteknik 100 Mbit/sekund. Dessutom avlastar fibernäten mobilnäten, då sannolikt de flesta kommer att välja att ansluta sina mobiler, surfplattor och datorer till fibernätverket istället för mobilnätet.

Ekonomiska förutsättningar

För att starta upp ett fibernätsprojekt krävs att man bildar en organisation som har ett organisationsnummer, företrädesvis en ekonomisk förening. Det är en förutsättning för att man ska kunna söka bidrag från t.ex. länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar den stora bidragsdelen. Den ekonomiska föreningen genomför en förstudie för att få fram kostnaderna för utbyggnaden och för att undersöka hur många som kan komma att ansluta sig till fibernätet. När man har fått fram tillräckliga uppgifter kan man få fram kostnaden att ansluta sig för varje enskild fastighet. Den ekonomiska föreningen ombesörjer praktiskt arbete som att kablar grävs ner mm, samt söker bidrag från olika instanser för att hålla nere investeringskostnaderna.

Intäkterna till den ekonomiska föreningen består av tre delar: en medlemsinsats, en medlemsavgift och en anslutningsavgift. Medlemsinsatsen och medlemsavgiften är de lägre kostnaderna (vanligen ca 100 + 100 kr per fastighet) och anslutningsavgiften är således den högre kostnaden.

Genomförande av fibernätverk i Älekulla

Initialt kallade Älekullas byalag till informationsmöte för allmänheten. Flera sakkunniga inom fiber var inbjudna för att på bästa sätt redogöra för vad fibernät innebär och varför man satsar på det i så hög utsträckning.

I början av november bildades Älekulla Fiber ekonomisk förening, vilket innebar det egentliga starskottet för utbyggnad av fibernät i Älekulla.

En förstudie genomfördes för att få en uppfattning om hur stort intresse det fanns till att ansluta sig till fibernätet och få ett underlag till uppskattning av anslutningskostnad för varje fastighet.

Hur vill vi göra i Torestorp?

Frågan är nu – hur vill vi göra i Torestorp?

Torestorps Framtid kommer att inbjuda till ett informationsmöte på samma sätt som det har gjorts i Älekulla. Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt kommer på det mötet för att man ska få en chans att sätta sig in i vad allt detta innebär. Så håll utkik efter inbjudan framöver!

TUFF-möte 4 december 2012

Bengt Jansson, Älekulla Fiber var inbjuden för att informera om hur man gjort i Älekulla när man i höstas startade upp sin Fiberförening.Vi fick en väldigt bra information bl.a om hur man ansökt om Landsbygdsstöd från Länstyrelsen, kontakter med Sparbanken, stadgar osv. Bengt informerade också om fibertekniken och vinsten med att satsa på den.
Man hade haft ett informationsmöte där 60 Älekullabor deltog.

Övriga punkter på dagordning:
www.torestorp.se – ett forum för hela Torestorp. Viktigt att alla föreningar ser möjligheterna med att använda den ”siten” för att nå ut med sin information.
LIS-områden/översiktsplanen. Socialdemokraterna har bestämt att man i den nya översiktsplanen tänker använda möjligheten till utveckling i strandnära lägen i område Svansjö dvs; Torestorp, Älekulla o Öxabäck. Torestorps Framtid har därför träffat Pellby och Co i frågan.
Sandsjön – frågan är fortfarande öppen om någon förening mot ekonomisk ersättning kan tänka sig viss skötsel av badplatsen. Enligt kommunen kommer bryggorna att återställas nästa år enligt den överenskommelse man har med Torestorps Framtid.
Pendelparkeringen i Skene. Torestorps Framtid driver frågan aktivt . En fungerande pendelparkering är en förutsättning för arbetspendling till bl.a Göteborg. Vi ser det som en viktig del i landsbygdsutvecklingen.

Information från de olika föreningarna om vad som är på ”G”. Detta är en viktig del i.samarbetet mellan föreningarna – detta för att undvika att man planerar för allmänna aktiviteter på samma dag.Förhoppningsvis kommer kommande aktiviteter att aviseras på : www.torestorp.se

Mer information om fiber/fiberföreningar kommer att publiceras senare ! 

 

torestorp.nu blir torestorp.se

Gamla TorestorpsbronDen senaste veckan har inneburit en hel del fixande och donande med flytt av torestorp.nu och i samband med detta omvandla webbplatsen till torestorp.se. Torestorps Framtid tar nu över ansvaret för sajten efter Markus, som har drivit den från start. Vår ambition är att fortsätta att driva sajten på bästa sätt för att den ska bli den naturliga platsen för att söka all information och info om aktuella händelser som rör Torestorp.

För att hemsidan ska få ett aktuellt och intressant innehåll är allas delaktighet viktig och vi hoppas att till exempel alla föreningar i Torestorp hakar på vår förfrågan om att informera om sina aktuella händelser och verksamheter här i bloggen.

Som ni kanske ser är det mesta sig likt sedan torestorp.nu (en del småfix är kvar att göra…) Eftersom det här är en webbplats av Torestorpare för Torestorpare (och självklart för alla andra som är intresserade av Torestorp!) vore det intressant att höra vad ni skulle vilja ha för innehåll och funktioner på sajten. Fritt fram att spåna! Skriv gärna en rad i kommentarsfältet eller på vår facebooksida www.facebook.com/torestorp.se om vad ni skulle vilja läsa om eller vilka funktioner ni tycker vore bra att ha.

Till sist: Tack Markus Wallgren för att du tog initiativet att starta och driva torestorp.nu! Sajten fyller en viktig funktion och vi är glada över att ta över ansvaret och ska jobba för att göra nyttan och funktionen ytterligare några snäpp bättre!

Rapportering från TUFF-mötet

Föreningarna i Torestorp (TUFF) hade ett gemensamt möte i klubblokalen den 18 september. På mötet var även Hallands Nyheter med, så håll utkik efter reportage om Torestorp i tidningen!

På mötet diskuterades bland annat Sandsjöns badplats, närtrafik, Torestorp på webben, trygghetsvandring och ytterligare ett gäng punkter.

Sandsjöns badplats 2012

Marie Hagborg-Lorentzon, Marks kommun, medverkade för att fortsätta dialogen beträffande Sandsjöns badplats. Efter den gångna sommaren har många märkt att förändringen av badplatsen i form av minskat antal bryggor, har gjort att badplatsen inte besökts i samma utsträckning som tidigare. Många har påtalat att barn och ungdomar inte uppskattar badplatsen på samma sätt, då bryggorna inte längre omfattar det djupare vattnet och därför inte är lika roliga att bada vid. Torestorps Framtid yrkar på att samtliga bryggor återsätts till nästa säsong och placeras på samma sätt som tidigare år. Marie instämde med att badplatsens funktionalitet inte har varit densamma i år och tog med sig synpunkterna att bryggorna bör återsättas. Marie tog även upp frågan om den framtida skötseln av kommunala badplatser, då det från kommunen finns önskemål om att föreningar övertar skötseln av kommunala badplatser mot ekonomisk ersättning. Föreningarna i Torestorp ska fundera över om det är av intresse och meddelar Marie då hon hör av sig efter jul.

Siv informerade om Västtrafiks närtrafiktjänst. Något som kanske inte så många känner till, är att man kan beställa en resa från Torestorp till Kinna/Skene. En bil hämtar upp dig vid önskad plats och kör dig till den närtrafikhållplats du vill. Och detta till en kostnad av 32 kr. Resan ska beställas minst två timmar i förväg. Det finns vissa tidsbegränsningar, men är ändå ett bra komplement till befintlig kollektivtrafik. Vem som helst kan nyttja tjänsten. Läs mer här om hur det fungerar.

Gunilla berättade om hur föreningarna skulle kunna bli bättre på att informera om sina verksamheter och kommunicera mer med Torestorparna genom att vara delaktiga i den gemensamma webbplatsen www.torestorp.nu som även är kopplad till Facebooksidan torestorp.nu. Såväl föreningsliv som Torestorpare skulle tjäna på att samordna all information om Torestorp på en gemensam webbplats. Torestorp.nu är även i behov av en ny ägare och någon som driver sajten. Torestorps Framtid utsågs att ta huvudansvaret och Gunilla utsågs att sköta det praktiska.

Den 30 oktober ska en trygghetsvandring genomföras i Torestorp. Då kommer representanter från Marks kommun för att tillsammans med alla Torestorpare som vill delta, göra en vandring genom byn där vi har möjlighet att påpeka vilka förbättringar som skulle behöva göras ur ett trygghets- och säkerhets perspektiv.

Ja, det här var lite av mötets innehåll. Vi kommer att fortsätta rapportera i bybloggen vad som är på gång, så titta gärna in på bloggen lite då och då. Har ni några synpunkter eller frågor, går det jättebra att lämna dem i kommentarfunktionen nedan. (Klicka på Leave a reply)

Dragningslista Torestorpskalendern Oktober

Dragningslista Torestorpskalendern 2011

Oktober

1:a Pris Nr 351 Presentkort Trendhuset 700 kr

2:a Pris Nr 347 Presentkort Trendhuset 300 kr

3:e pris Nr 483 Badlakan

Vinsterna hämtas på Trendhuset Torestorps måleri i Torestorp Tel nr 0320 -55316

Torestorps Framtid har sålt kalendrar för år 2011 med lottdragning,
dragning varje månad med tre vinster
1:a 700 kr presentkort Trendhuset,
2:a 300 kr presentkort Trendhuset och
3:e badlakan,
2 extra vinster i december med 2000 kr presentkort var på Trendhuset.

Kontakta Marianne Karlsson på tel 0320-55906 eller mobil 0702-596932. Dragningslista kommer att finnas i Borås Tidning samt här på hemsidan. Kalendern är framtagen av TUFF och sälj till förmån för föreningslivet i Torestorp och finns även hos övriga föreningar att köpa