HALLOWEENDISCO

hallowewwn

Fredagen 24 oktober i Bygdegården 18.00 – 20.30 är det dags för Halloweendisco  för elever i Torestorpsskolan F1 – årskurs 6

GRATIS INTRÄDE

        6:orna har godisförsäljning och ansvara för musiken och tävlingar under kvällenspindlar

Inget tvång på att klä ut sig

Välkomna!

/Ungdomsverksamheten i Torestorps Framtid i samverkan med ”Ung i Mark”

spöke

Luciafirande i Torestorps kyrka

På torsdag blir det luciafirande i Torestorps kyrka. Luciatåget från Torestorpskolans årskurs 6 kommer till Torestorps kyrka den 12 december kl 18:30. Det blir även en del musikelever som spelar och sjunger.

Lussebulle1_org_rgbKlass 6 kommer även ha lite försäljning i samband med luciakvällen, för att tjäna in till sin klassresa till våren.

Alla är välkomna till luciafirandet!

Halloweendisco i bygdegården

Den 25:e oktober är det Halloweendisco i bygdegården kl 18.00-20.30 för Torestorpsskolans elever år F-6. Kom gärna utklädd, men det är inget måste. Skolans sjätteklassare står som vanligt för musik, tävlingar och kiosk. Gratis entré.

Välkomna!

Arrangör: Ungdomsverksamheten Torestorps Framtid i samarbete med ”Hela Sverige skall leva- Sjuhärad”

Halloween

UNGDOMSGÅRDEN

Nu öppnar portar till Ungdomsgården på onsdag kl 18-20 i Klubblokalen vid Svansjövallen.

Ungdomsgården kommer ha sen öppet torsdagar ojämna veckor kl 18-20 under hösten och då i Bygdegården förutom sista gången då vi åter kommer vara i Klubblokalen. ( 10/10, 24/10,7/11, 21/11 och 5/12)

Första träffen kommer vi ha lite planering och även göra lite trivselregler inför hösten.

Det kommer finnas fralla och dricka att köpa varje träff.

Alla ungdomar från årskurs 6 och uppåt är välkomna 🙂

Vore tacksam med lite hjälp av föräldrar under kvällarna på Ungdomsgården så kolla om  ni har möjlighet att närvara ngn kväll. Maila mig på marianne.s.karlsson@tele2.se

Välkomna!

/ Marianne Karlsson

Ungdomsansvarig Torestorps Framtid

 

i samarbeRTEmagicC_Logo_01_jpgte med

 

Informationsmöte om ombyggantionen av Torestorpskolan

Den 20 mars, kl 19.00- 20.00 bjuder Teknik- och Serviceförvaltningen in till informationsmöte om Torestorpsskolans ombyggnation, som kommer att starta upp i vår. Alla som är intresserade av vad som kommer att ske och hur ombyggnationen kommer att genomföras, är välkomna till Torestorpskolans matsal.

Inbjudan till mötet har gått ut via kommunens sidor i Markbladet denna veckan (vecka 11).

Nu drar ombyggnationen av Torestorpskolan igång!

Torestorpskolan i Marks kommunDen 2 april kör arbetet med den första etappen av ombyggnationen av Torestorpskolan igång.

Ombyggnationen är indelad i tre etapper. I den första etappen kommer byggnaden som innehåller skolmatsal och slöjdsalar att byggas om. Även tillbyggnaden av stora skolan kommer att påbörjas då. Ombyggnationen av skolmatsalsbyggnaden planeras att vara klar i augusti.

Etapp två inleds inleds i augusti och omfattar ”stora skolan”, inklusive färdigställande av utbyggnaden på baksidan. I december beräknas denna etapp vara genomförd och klar.

Den tredje och sista etappen är planerad att starta i december och vara klar i juni 2014. Denna etapp omfattar förvandling av lilla skolbyggnaden till att bli helt anpassad för förskolan, som kommer att flytta in i de nya lokalerna när allt är färdigställt.

Parallellt med de tre etapperna kommer man även att arbeta med utemiljön.

Under tiden som ombyggnationen pågår, kommer gymnastiksalen att användas som förråd för framför allt alla möbler och allt material som finns i stora skolan, då den måste tömmas helt för att ombyggnationen ska kunna genomföras. Det innebär att gymnastiksalen inte kommer att vara tillgänglig under höstterminen 2013, varken dag- eller kvällstid, för de aktiviteter som vanligtvis äger rum där.

Hela ombyggnationen är budgeterad till 27 miljoner kr och är naturligtvis ett enormt lyft för Torestorpskolan, förskolan och för Torestorp som samhälle.

Informationsmöte

Den 20 mars kl 19.00 kommer teknik- och serviceförvaltningen att arrangera ett informationsmöte i skolans matsal. De kommer att gå ut med inbjudan till detta inom kort.

Källa: Rektor Malin Carlsson informerade på Samverkansgruppens möte den 5 mars om ovanstående byggplaner och om informationsmötet.

Ungdomsgården öppnar portarna igen!

Vi öppnar portarna för Ungdomsgården igen torsdagen den 31/1 kl 18.00-20.00 (OBS! Tiden!!!) i Torestorps bygdegård för alla ungdomar i årskurs 6 och uppåt

Ungdomsgården kommer vara öppen under fäljande dagar i vår:  31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 4/4 och 11/4.  OBS!!! 28/2 och 14/3 är bygdegården upptagen så lokal meddelas senare.

Det kommer att finnas frallor och dricka att köpa under dessa kvällar för en liten slant. Allergi inget hinder, meddela bara så ordnar vi detta.

Första kvällen kommer vi planera vad vi ska hitta på dessa kvällar i vår, så ta med er lite idéer denna kväll.

Är det någon förälder som kan tänkas hjälpa till någon av kvällarna ta kontakt med marianne.s.karlsson@tele2.se

Välkomna!

Ungdomsverksamheten Torestorps Framtid

Samverkansgruppen föräldrar- skola/förskola i Torestorp

Torestorpskolan i Marks kommunSamverkansgruppen består av föräldrar, pedagoger och rektor och syftar till att få ett väl fungerande samarbete mellan föräldrar, skola och förskola. Gruppen har möte två gånger per termin, då vi diskuterar aktualiteter beträffande skolan och förskolan.

 

Den 6:e november var det dags för höstterminens andra möte och på dagordningen stod personalförändringar i skolan, mögel i skolans lokaler, ombyggnationen, semesterstängning av förskolan, genomgång av föräldrarepresentanter HT12- VT13, utvärdering av kommunikation samverkansgrupp – föräldrar samt läget på förskolan (kö situationen).

En summering av delar av mötet kommer här, fullständigt mötesprotokoll publiceras på www.mark.se/torestorpskolan när det är skrivet och justerat.

Mögel i skolans lokaler

Man har misstänkt att det finns mögel i vissa delar av skolan och Statens Provningsanstalt har därför undersökt lokalerna. Resultaten visar att det finns viss fukt i några lokaler, men inte i den omfattningen att det skulle vara hälsovådligt att vistas i dem. Däremot har mögel i biblioteket i källaren kunnat konstateras och ingen vistas längre i denna lokal. När ombyggnationen av skolan kommer igång, kommer alla brister att åtgärdas.

Ombyggnationen av Torestorpskolan

Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige i Mark om extra investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Torestorpskolan. Det var det sista politiska beslutet som krävdes för att ombyggnationen ska kunna påbörjas som planerat. Om allt går enligt planerna, kommer ombyggnationen att påbörjas i februari 2013. Ombyggnationen kommer att ske i flera etapper. Först kommer matsalsbyggnaden att byggas om, därefter stora skolan (preliminär byggstart maj 2013). Efter detta blir det dags för lilla skolbyggnaden och sedan även utemiljön inklusive parkeringsytor och ytor för hämtning/lämning av elever. När hela ombyggnationen är klar, kommer förskolan att flytta in och de kommer att husera i den lilla skolbyggnaden som idag rymmer fritids och år F-2. Stora skolan kommer att få en tillbyggnad på baksidan och kommer att rymma F-6. Hela ombyggnationen beräknas ta 15 månader, vilket skulle innebära att allt står klar våren 2014. Dock är ännu ingen tidsplan fastställd.

Malin Carlsson (rektor på Torestorpskolan) berättar att det rådde stor oenighet på kommunfullmäktigemötet om huruvida de extra investeringsmedlen skulle beviljas eller ej. Flera nämnder var emot ombyggnationen framförallt beroende på de extra kostnader som tillkommit. Så det finns all anledning till dubbel glädje över att beslutet blev som det blev. 27 miljoner kr är beviljat för om- och tillbyggnationen.

Anmärkning efter Samverkansmötet den 6 nov

I Borås Tidning kunde man den 7 november läsa om ”Dyr byggnota leder till skärpta rutiner för Mark” där politiker ifrågasätter de extra kostnader som tillkommit för ombyggnationen. Vad som inte framgår av artikeln är orsakerna till de extra kostnaderna, vilka bland annat är följande:

De mögel- och fuktskador som upptäckts i stora skolan, var inte kända då de första planerna på ombyggnationen gjordes. Skadorna kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen, vilket medför extra kostnader. Likaså kunde inte källarplanet i stora skolan utnyttjas så som det först var tänkt och planerna fick därför delvis göras om. (Denna information kommer från Torestorpsskolans skolledning.) I BT:s artikel står även att det ska bli en F-9 skola vilket är fel. F-6 är det som gäller inklusive att förskolan flyttar in.

Nu blev det mycket om ombyggnationerna…

Övriga punkter är självklart också av intresse för många. Så läs gärna hela protokollet när det har publicerats på www.mark.se/torestorpskolan. Alla föräldrar med barn på förskolan och skolan som har uppgett sin mailadress till Samverkansgruppen, får även protokollen mailade till sig.

Samverkansgruppen föräldrar-skola/förskola har möte

Den 6 november har Samverkansgruppen Föräldrar-skola/förskola möte. Du som är förälder till elever på Torestorpsskolan eller Förskolan är välkommen att lämna in idéer på sådant du tycker vi bör ta upp i gruppen. Det gör du enklast genom att maila till samverkan.torestorp@hotmail.com.

Samverkansgruppen består av rektor, representanter för skola och förskola samt föräldrarepresentanter för varje klass och för förskolan. Se även www.mark.se/torestorpskolan.