Samverkansgruppen föräldrar- skola/förskola i Torestorp

Torestorpskolan i Marks kommunSamverkansgruppen består av föräldrar, pedagoger och rektor och syftar till att få ett väl fungerande samarbete mellan föräldrar, skola och förskola. Gruppen har möte två gånger per termin, då vi diskuterar aktualiteter beträffande skolan och förskolan.

 

Den 6:e november var det dags för höstterminens andra möte och på dagordningen stod personalförändringar i skolan, mögel i skolans lokaler, ombyggnationen, semesterstängning av förskolan, genomgång av föräldrarepresentanter HT12- VT13, utvärdering av kommunikation samverkansgrupp – föräldrar samt läget på förskolan (kö situationen).

En summering av delar av mötet kommer här, fullständigt mötesprotokoll publiceras på www.mark.se/torestorpskolan när det är skrivet och justerat.

Mögel i skolans lokaler

Man har misstänkt att det finns mögel i vissa delar av skolan och Statens Provningsanstalt har därför undersökt lokalerna. Resultaten visar att det finns viss fukt i några lokaler, men inte i den omfattningen att det skulle vara hälsovådligt att vistas i dem. Däremot har mögel i biblioteket i källaren kunnat konstateras och ingen vistas längre i denna lokal. När ombyggnationen av skolan kommer igång, kommer alla brister att åtgärdas.

Ombyggnationen av Torestorpskolan

Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige i Mark om extra investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Torestorpskolan. Det var det sista politiska beslutet som krävdes för att ombyggnationen ska kunna påbörjas som planerat. Om allt går enligt planerna, kommer ombyggnationen att påbörjas i februari 2013. Ombyggnationen kommer att ske i flera etapper. Först kommer matsalsbyggnaden att byggas om, därefter stora skolan (preliminär byggstart maj 2013). Efter detta blir det dags för lilla skolbyggnaden och sedan även utemiljön inklusive parkeringsytor och ytor för hämtning/lämning av elever. När hela ombyggnationen är klar, kommer förskolan att flytta in och de kommer att husera i den lilla skolbyggnaden som idag rymmer fritids och år F-2. Stora skolan kommer att få en tillbyggnad på baksidan och kommer att rymma F-6. Hela ombyggnationen beräknas ta 15 månader, vilket skulle innebära att allt står klar våren 2014. Dock är ännu ingen tidsplan fastställd.

Malin Carlsson (rektor på Torestorpskolan) berättar att det rådde stor oenighet på kommunfullmäktigemötet om huruvida de extra investeringsmedlen skulle beviljas eller ej. Flera nämnder var emot ombyggnationen framförallt beroende på de extra kostnader som tillkommit. Så det finns all anledning till dubbel glädje över att beslutet blev som det blev. 27 miljoner kr är beviljat för om- och tillbyggnationen.

Anmärkning efter Samverkansmötet den 6 nov

I Borås Tidning kunde man den 7 november läsa om ”Dyr byggnota leder till skärpta rutiner för Mark” där politiker ifrågasätter de extra kostnader som tillkommit för ombyggnationen. Vad som inte framgår av artikeln är orsakerna till de extra kostnaderna, vilka bland annat är följande:

De mögel- och fuktskador som upptäckts i stora skolan, var inte kända då de första planerna på ombyggnationen gjordes. Skadorna kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen, vilket medför extra kostnader. Likaså kunde inte källarplanet i stora skolan utnyttjas så som det först var tänkt och planerna fick därför delvis göras om. (Denna information kommer från Torestorpsskolans skolledning.) I BT:s artikel står även att det ska bli en F-9 skola vilket är fel. F-6 är det som gäller inklusive att förskolan flyttar in.

Nu blev det mycket om ombyggnationerna…

Övriga punkter är självklart också av intresse för många. Så läs gärna hela protokollet när det har publicerats på www.mark.se/torestorpskolan. Alla föräldrar med barn på förskolan och skolan som har uppgett sin mailadress till Samverkansgruppen, får även protokollen mailade till sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *