Svansjö Bouleförening

Svansjö Bouleförening är en aktiv förening med 49 medlemmar som vår och sommar spelar utomhus i Svansjö Boulepark. Höst och vinter spelar vi inomhus i Lindängshallen i Skene.

Alla är välkomna att prova på en trevlig fritidssysselsättning.

Svansjö Bouleförening

Vår styrelse består av:

Lars-Erik Andersson, ordförande
e-post: skolbacken23@live.se
tel: 0320- 553 64, 070 54 55 364

Kjell Nilsson, vice ordförande

Gunnel Svensson, sekreterare

Katie Andersson, kassör

Svansjö Boulpark

Fika vid Svansjö Boulepark