Skolan/förskolan

Torestorpskolan i Marks kommunSkolan

Torestorps skola är en F-6 skola för Torestorp och Älekulla och har omkring 100 elever. Eftersom det är en liten skola där alla känner alla, blir tryggheten stor och arbetsgrupperna ofta små. Stor vikt läggs vid samarbete, goda kamratrelationer mellan olika åldrar, elever och vuxna.

En stor ombyggnation av skolan är på gång och ett slutgiltigt beslut för ombyggnationen fastställdes den 25 oktober 2012 i Marks kommuns kommunfullmäktige. Samtliga lokaler kommer att renoveras/byggas om och den stora skolbyggnaden kommer att få en tillbyggnad på baksidan. Även utemiljön kommer att genomgå förändringar. Efter ombyggnationen kommer även förskoleverksamheten att rymmas inom skolans område. Om- och tillbyggnationen kommer att ske i etapper och är planerad att påbörjas under 2013. 27 miljoner kr har beviljats för ombyggnationen.

Förskolan

Förskolan inryms i Kullabyn, som är vackert beläget med närhet till skog och skola. Förskolan består av två avdelningar, Blåbärsskogen (1-3 år) och Körsbärsdalen/Smultronstället (4-5 år). I Kullabyn finns även äldreboendet, vilket ger unika möjligheter till givande samarbeten. Till exempel firas traditioner som lucia, jul, påsk, midsommar och nationaldag tillsammans med de gamla. När ombyggnationen av Torestorpsskolan är klar, kommer förskoleverksamheten att rymmas inom skolans område.

Här kan du hitta alla blogginlägg som har med skolan/förskolan att göra.