Sju Strömmar

Mitt i Torestorp delar Torestorpsån upp sig i minst sju strömfåror och bildar ett stycke mycket speciell natur. Promenadstigar tar dig ner i området, där lövträden bildar ett tätt tak och marken är täckt av lummig grönska. Det är inte utan att tankarna förs till de mera sydligare breddgradernas regnskogar. Sveriges största ormbunke Kungsbräken, även kallad Safsan, förstärker det intrycket, där den växer med imponerande storlek längs vattenfårorna. Som allra vackrast är ändå Sju Strömmar på våren, då hela området täcks av vitsippor och kabblekor lyser som solar i vattenblänket.

Sju Strömmar på vårenDu kan ta dig runt hela området på promenadstigar och broar som till stor del har iordningställts av ideella krafter. Vissa tider på året kan vattennivån vara hög vilket bitvis gör stigarna blöta, så det är inte fel att ha bra på sig på fötterna.

 

 

Sju Strömmar är ett av sex naturområden i Mark som ingår i Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU som syftar till att bevara den biologiska mångfalden i ett europeiskt perspektiv.