Fiska

Fiske i TolkenTorestorps omgivningar är rika på sjöar och vattendrag och här finns alla möjligheter att hitta sin favoritfiskeplats. Tolken är en av Marks kommuns största sjöar och vill du fiska här löser du fiskekort för Tolkens fiskevårdsområde. Sandsjön är en något mindre sjö och här gäller således Sandsjöns fiskekort om du vill fiska.

 

Fiskekort för Tolken i Marks FVOF kan du köpa hos:

Trendhuset, Torestorp, 0320-553 16
Kjell Svensson, Torestorp, 076-364 53 36
Turistinformation Mark, Kinna, 0320-21 72 70
Skene Järn, Skene, 0320-195 00
Fiskewebben, Kinna, 0320-126 70
Lennart Åkesson, Kungsäter, 0320-813 26

Pris:

Årskort 400 kr
Säsong (1/5 – 31/10) 200 kr
Vecka 150 kr
Dag 50 kr
Angeldon 10:-/st utöver kostnad för fiskekort.
Ungdomar upp till och med 16 år fiskar gratis i sällskap av vuxen (17 år och äldre) som har gällande fiskekort eller fiskerätt.

Fiskekort för Sandsjöns FVOF kan du köpa hos:

Christer Lobäcken, Fåglabäck, Torestorp, tfn 0320-558 05
Marks Turistbyrå, Kinna, tfn 0320-21 72 70

Pris:

Vuxna:
Årskort 200 kr
Vecka 100 kr
Dag 30 kr

Barn/Ungdom tom 15 år gratis

Öring i Mark

Öring i Mark är ett projekt initierat av fiskevårdsföreningarna för Öresjöarna, Tolken, Sandsjön och Öxabäck. Målet för projektet är att restaurera vattenvägarna i det aktuella tillrinningsområdet till Viskan, på ett sådant sätt att vandrande laxfiskåter kan utnyttja hela vattenområdet för sin reproduktion, på sikt hela vägen upp till åtminstone lekplatserna vid Bro kvarn.

2010 utfördes åtgärder i Hyltenäskanalen som förbinder Tolken med Öresjön. Här las några större stenar ut och framförallt förbättrades lekmöjligheterna med utlagt grus samt mindre sten.

2012 återställdes sträckan mellan bron i centrala Torestorp upp till Vårbackabron. Här lades större stenar ut för att skapa ståndplatser/skydd för fisken i strömmen. Ytterligare ca 500 meter uppströms i Torestorpsån skapades lekplatser för öring och i framtiden förhoppningsvis även för återkommande lax.

Läs mer om projektet här (pdf)

Kontaktpersoner för projektet är
Christer Lobäcken, 070-2747098, e-post
Jan Felten, 070 761 63 10, e-post