Hembygdsföreningen

Välkomna som medlemmar i hembygdsföreningen. Vår styrelse består för närvarande av  Magnus Persson ordf. Louise Svensson sekr. Gunilla Davidsson kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Stefan Sandberg, Göta Christensson, Yngve Persson, Malin Sörling, Inga-Lill Persson, Elin Granlund, Frida Stolt och Torbjörn Johansson. Suppleanter är Jan Johansson, Jennie Bengtsson och Per-Ove Esbjörnsson. Vi har för närvarande 123 medlemmar. Här kan du hitta alla de inlägg som har med Hembygdsföreningen att göra.

Vi har hembygdsgården Kolabacken och Smedjan som vi har aktiviteter i. Vi kan även hyra ut dessa lokaler till föreningsmöten, fester, hantverksdagar m.m. Kontakta Göta Christensson 0320-55198 eller Inga-Maj Håkansson 0320-55294                                   Våra verksamhetsplan för 2017 är:                                                                             Städning på Kolabacken den 18 april kl. 17                                                               Valborgsmässofirande 30 april                                                                           Midsommarfirande 23 juni kl. 14                                                                                 Friluftsgudstjänst 6 augusti, då vi bjuder på kaffe                                                        Gårdsvandring i Vallsås  17 september

Jultipspromenad 10 december                                                                         Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill bli medlem. Du är välkommen både som aktiv eller som passiv medlem.