Årsmöte Torestorps Fiber

Välkomna till Torestorps Fiber informations- och årsmöte den 19:e april.

Plats: Torestorps bygdegård, Öxabäcksvägen 25, Torestorp
Tid: 19 april kl 19.00

Kallelse skickas till alla medlemmar via e-post eller vanlig post. På informationsmötet informerar styrelsen om aktuellt läge i projektet och avslutar med frågestund. Efter informationsmötet följer årsmötet.

Årsmöteshandlingar finns på Torestorps Fibers hemsida.

Information om projektets fortskridande publiceras löpande på www.torestorpsfiber.se

Välkomna!

Informationsmöte Torestorps Fiber

Välkommen till informationsmöte om fiberprojektet måndagen den 23 januari kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Det blir en informationsspäckad kväll där du får reda på allt du behöver känna till om projektet samt möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Torestorps Fibers styrelse, Kewab, Jordells, Bravida, Zitius och Telia.

Här kan du läsa om kvällens innehåll.

Välkomna!

Lägesrapport från Torestorps Fiber

Så här på årets sista dag passar det bra att summera fiberåret och informera om arbetet 2017. Utförligare information finns på www.torestorpsfiber.se.

Arbete 2016

Den 15 augusti hade vi byggstart, med start i tätorten där nu schaktningen nästan är helt slutförd. Någon veckas arbete återstår i området omkring Blomstervägen. I november påbörjades schaktningen i området landsbygd öster med start från tätorten och man har nu passerat Kårte.

Under sommaren genomfördes även upphandling av kommunikationsoperatör, dvs den som belyser och driftsätter nätet. Vinnande anbudsgivare blev Zitius.

Planerat arbete 2017

I januari får vi hit ytterligare ett arbetslag med en 15-tons grävmaskin som kommer att börja i området landsbygd norr/väster. Det innebär att vi då har tre arbetslag med sammanlagt 4 maskiner igång. I slutet av januari påbörjas blåsning av fiber i tätorten och i februari börjar installation av anslutningsdosor på fastigheterna i tätorten. Tidsplanen i övrigt för 2017 ser i nuläget ut enligt nedan, men kan komma att justeras beroende på vinterförhållanden och förekomst av tjäle. Information om driftsättning av nätet publiceras efter uppstartsmöte med kommunikationsoperatören Zitius i januari.

tidsplan-januari

Sena anslutningar

Om det finns någon som ännu inte har anslutit sig, men kommit på att det vore en god idé, måste ni kontakta styrelsen omgående. Det går fortfarande att ansluta sig, men i och med byggstart i område öster samt norr/väster, garanterar vi inte att anslutning i dessa områden kan ske till ordinarie insats. Om det tillkommer extra kostnader pga omprojektering eller omfördelning av resurser, kommer dessa extra kostnader att läggas på aktuell anslutning. Även i den södra delen är det angeläget att man snarast möjligt meddelar oss nya anslutningar.  Det är absolut klokare att hoppa på nu, än att komma på efter det att projektet är slutfört och nätet är driftsatt, att man skulle ha anslutit sig. Så hör av er omgående till styrelsen@torestorpsfiber.se om ni har en fastighet som ni vill ansluta.

Informationsmöte 23 januari

Vi bjuder in alla medlemmar till informationsmöte den 23 januari kl 19.00 i Torestorps bygdegård. Våra entreprenörer och partners medverkar och det blir en informationsspäckad kväll. Läs mer om innehåll och medverkande aktörer här.

Gott nytt år!

Vi i styrelsen önskar er alla ett riktigt gott nytt år och vill även passa på att tacka för alla uppmuntrande ord och den uppskattning som visas oss och vårt arbete, det värmer!

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Grävning för fiber är nu igång

Den 15 augusti påbörjades planenligt grävning för fiberkanalisation i Torestorp. Hela området är indelat i fem etapper och samhället är den första etappen som kommer att grävas.

2016-08-23_gravning

Därmed är det även dags att gräva på egen tomt, vilket tomtägaren själv ombesörjer. Information med grävinstruktioner och vilka datum man ska rätta sig efter beroende på var man bor, finns på Torestorps Fibers hemsida, se denna länk.

Efter den 15 augusti kan vi inte garantera att ytterligare fastigheter kan anslutas till ordinarie kostnad. Har du en fastighet som du vill ansluta men inte har skickat in anslutningsavtal för ska du omgående kontakta Torestorps Fibers styrelse via e-post styrelsen@torestorpsfiber.se eller vända dig till någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Torestorps Fiber har beviljats bidrag

Den 29:e april beviljades Torestorps Fibers bidragsansökan hos länsstyrelsen Västra Götaland.

Det är naturligtvis oerhört glädjande att den långa väntan på bidragsbeslut äntligen är över och att vi nu kan fokusera helt på genomförandet av fibernätsutbyggnaden.

Vattenfall är i full gång med grävning och så snart vi har erhållit tillstånd från Trafikverket och länsstyrelsen kommer även vår egen grävning att påbörjas.

Har du ännu inte anslutit din fastighet är det definitivt hög tid nu.

Läs mer om bidragsbeslutet och all övrig information på Torestorps Fibers hemsida.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Torestorps Fiber inbjuder till informations- och årsmöte 12 april

Den 12 april kl 19.00 välkomnar Torestorps Fiber alla intresserade till ett kombinerat informations- och årsmöte i Torestorps bygdegård.

Styrelsen kommer tillsammans med entreprenörerna Kewab och Bravida att informera om läget. Läs mer på Torestorps Fibers hemsida.

Välkomna!

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

Torestorps Fiber planerar för grävstart våren 2016

Fiberprojektet går stadigt framåt och entreprenörererna Kewab och Bravida är i det närmsta klar med projekteringen, dvs detaljplaneringen för fibernätets sträckning och omfattning. Även allt annat förarbete som krävs för att möjliggöra grävstart genomförs under vintern. Grävningen planeras att starta upp till våren 2016.

Därmed är det oerhört viktigt att ni som ännu inte har valt att ansluta er fastighet genom att teckna anslutningsavtal med Torestorps Fiber samt betala medlemsavgift och första insatsdel gör detta snarast.

När detaljprojekteringen är klar kommer vi att presentera en tidsplan för grävfasen och informera om datum för absolut sista anslutningsdag. Efter detta datum kommer det bli väsentligt dyrare att ansluta sig.

Några viktiga datum:

  • Den 12 april hålls informations- och årsmöte i bygdegården, då styrelsen tillsammans med Kewab och Bravida kommer att informera om läget och arbetet framför oss.
  • Den 31 maj ska nästa insatsdel om 6000 kr tillsammans med årets medlemsavgift vara inbetald. Inbetalningsavi skickas, tillsammans med inbjudan till informations- årsmötet, till alla som har tecknat anslutningsavtal. Utskicket kommer att göras i mitten av mars.

Klicka här för att läsa mer på Torestorps Fibers hemsida, här finns ytterligare viktig information.

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson, ordförande

Torestorps Framtid planterar vårlök

Till våren kan vi njuta av ett vackert blomsterhav bestående av krokus, scilla, narcisser med mera vid smedjan i centrala Torestorp.

När Marks kommun i våras erbjöd alla byalag att söka bidrag för blomsterutsmyckning, sökte Torestorps Framtid bidrag för lökplantering vid smedjan. Bidragsansökan beviljades  och den 10 oktober var det dags för plantering!

Styrelsen och några frivilliga planterade under förmiddagen 2500 vårlökar vid smedjan mitt i byn i Torestorp. Nu ser vi fram emot våren!

Artikel i Borås Tidning  den 11 oktober.

2015-10-11_lokplantering_we

Anmäl din fastighet till fibernätet senast 30 november

Den sista november kommer länsstyrelsen att lämna besked om bidrag för fibernätsutbyggnad, enligt senaste info. Detta kommer att innebära startskottet för projekteringen och därefter blir det äntligen grävstart.

Eftersom Torestorps Fibers styrelse nu är klara med utvärderingen av anbuden på upphandlingen på fibernätsutbyggnaden, kan nästa fas i projektet inledas direkt vid ett positivt besked på bidragsansökan.

Därför är det oerhört viktigt att alla som avser att ansluta sin fastighet till fibernätet har anmält detta till Torestorps Fiber absolut senast den 30 november. Detta för att en korrekt projektering ska kunna göras. All information om hur man går tillväga för att ansluta sin fastighet finns på Torestorps Fibers hemsida under rubriken ”Teckna medlemskap och anslut din fastighet”. Här finns även en aktuell medlemskarta över alla medlemmar. Se gärna över kartan och kontrollera att din fastighet finns med om du är medlem. Och upptäcker du att du har grannar eller bekanta som ännu inte är med, ta gärna kontakt och mana på dem!

Våra områdesombud kommer i mesta möjliga mån kontakta dem som ännu inte är medlemmar. Men vänta inte till sista stund med att anmäla dig och din fastighet, skicka in din ansökan idag!

När tilldelningsbeslut på upphandlingen har offentliggjorts, kommer vi att informera om vem som blev vinnande anbudsgivare på www.torestorpsfiber.se.

Torestorps Fibers styrelse
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande