Nu drar ombyggnationen av Torestorpskolan igång!

Torestorpskolan i Marks kommunDen 2 april kör arbetet med den första etappen av ombyggnationen av Torestorpskolan igång.

Ombyggnationen är indelad i tre etapper. I den första etappen kommer byggnaden som innehåller skolmatsal och slöjdsalar att byggas om. Även tillbyggnaden av stora skolan kommer att påbörjas då. Ombyggnationen av skolmatsalsbyggnaden planeras att vara klar i augusti.

Etapp två inleds inleds i augusti och omfattar ”stora skolan”, inklusive färdigställande av utbyggnaden på baksidan. I december beräknas denna etapp vara genomförd och klar.

Den tredje och sista etappen är planerad att starta i december och vara klar i juni 2014. Denna etapp omfattar förvandling av lilla skolbyggnaden till att bli helt anpassad för förskolan, som kommer att flytta in i de nya lokalerna när allt är färdigställt.

Parallellt med de tre etapperna kommer man även att arbeta med utemiljön.

Under tiden som ombyggnationen pågår, kommer gymnastiksalen att användas som förråd för framför allt alla möbler och allt material som finns i stora skolan, då den måste tömmas helt för att ombyggnationen ska kunna genomföras. Det innebär att gymnastiksalen inte kommer att vara tillgänglig under höstterminen 2013, varken dag- eller kvällstid, för de aktiviteter som vanligtvis äger rum där.

Hela ombyggnationen är budgeterad till 27 miljoner kr och är naturligtvis ett enormt lyft för Torestorpskolan, förskolan och för Torestorp som samhälle.

Informationsmöte

Den 20 mars kl 19.00 kommer teknik- och serviceförvaltningen att arrangera ett informationsmöte i skolans matsal. De kommer att gå ut med inbjudan till detta inom kort.

Källa: Rektor Malin Carlsson informerade på Samverkansgruppens möte den 5 mars om ovanstående byggplaner och om informationsmötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *