Hedersmedlem i Torestorps Framtid

Torestorps Framtid hade årsmöte 21 februari 2017.
Vi valde då vår första hedersmedlem:
Sture Hägnevik.
En klok man , som arbetat mycket för förbättrade villkor för Torestorp och som är värd all respekt.
Så det var en stor ära för oss att utse honom till hedersmedlem!

 

Till ny ordförande valdes Linda Jarhult.
Hemsidan kommer att uppdateras med aktuella uppgifter.

Årsmöte 21 februari 2017

Dags för årsmöte!

Tisdag 21 februari kl. 19.00 i Bygdegården!
Vi har årsmötet tillsammans med Bygdegårdsföreningen. Vi bjuder på fika!
Välkomna!

Förlag på verksamhetsplan för år 2017 för byalaget,
Torestorps Framtid:

• Bevaka samhällsutvecklingen och arbeta med aktuella frågor.
• Arbeta för bättre levnadsvillkor för oss på landsbygden.
• Bevaka utvecklingen inom skola/barnomsorg.

• Bevaka utvecklingen inom äldreomsorg/Kullabyn.

• Fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet.

• Bevaka säkerhetsfrågor och frågor som rör infrastrukturen.

• Bevaka frågor som rör Närtrafik och allmänna kommunikationer.

• Fortsätta engagera oss i nätverket frisk sjukvård
( www.frisksjukvård.nu)
Under år 2017 i projektform.
• Fortsätta bevaka IVPA-verksamheten (I Väntan På Ambulans).

• Fortsatta samarbeta med övriga föreningar i Torestorp bl. a genom TUFF-gruppen.

• Samarbeta med andra byalag i frågor som är gemensamma.

• Ha kontakt med politiker och tjänstemän i aktuella frågor och aktivt driva frågor som gagnar Torestorp.

• Fortsätta utveckla www.torestorp.se och vår hemsida www.torestorpsframtid.se och torestorps facebookssida.

Har du egna förslag på viktiga frågor vi bör jobba med ? Hör av dig till någon i styrelsen!

e.mail:styrelsen@torestorpsframtid.se

Torestorpsskolan/förskolan fick en tidig julklapp

År 2014 ansökte byalaget Torestorps Framtid om en fotoutrustning från Sparbanksstiftelsen, Sjuhärad. Vår avsikt var, efter önskemål från byborna, att genomföra en fotokurs. Vi beviljades bidrag med 19.000:-

Vi anordnade en fotokurs hösten 2015 under ledning av naturfotograf Gert Olsson . Kursen var mycket uppskattad. Vi har senare försökt få igång ytterligare kurser, men intresset har varit relativt svalt.

Eftersom det är viktigt för oss att använda kapitalvaror och pengar på ett sätt som gynnar Torestorp och dess invånare har vi funderat på hur fotoutrustningen bäst skall komma till nytta.
Styrelsen har försökt finna någon annan organisation/förening på orten som kan nyttja utrustningen. Eftersom ingen ideell förening varit intresserad gjorde vi en förfrågan till Torestorpsskolan /förskolan.
20161220_111604
De tog emot vårt erbjudande med tacksamhet. Det var därför
en stor glädje för oss idag när vi överlämnade denna ”julklapp”. Vi känner att vi på detta sätt, genom att ge bort en komplett fotoutrustning, kan hjälpa skolan/förskolan i deras utveckling och i det dagliga arbetet.
Torestorps Framtid hoppas att gåvan ska användas flitigt och komma vara till glädje för såväl personal som elever. Gåvan överlämnades av Torestorps Framtids vice ordförande Martin Arnell till förskolechef Helena Levin .

 

Sammanfattning av byalagets arbete år 2016

År 2016 går mot sitt slut och det är dags att summera vad vi i byalaget, Torestorps framtid jobbat med under året. Det finns många viktiga frågor för oss på landsbygden att driva.

Här kommer ett axplock av saker vi engagerat oss i:

* Vi har drivit ungdomsverksamhet i form av en ungdomsgård. Ungdomsansvarig: Marianne Karlsson .

* Vi har kämpat för att få behålla tidigare villkor vad gäller IVPA ( I väntan på ambulans)Vi har träffat förbundsdirektören SÄRF, vi ha försökt att påverka genom insändare i BT och Markbladet.Vi har träffat politiker.Arbetet pågår – och vi har inplanerade möten med ansvariga politiker

.* Vi har, tillsammans med 11 andra byalag i Marks kommun, bildat nätverket ”frisksjukvård”. Vi har skapat en hemsida för nätverket: www.frisksjukvård.nu. Anna Frid är administratör för sidan. Nätverket har efter hand utökats till att omfatta flera aktionsgrupper i hela Västra Götalands län. Vi kämpar för en bättre vård och bättre villkor för oss på landsbygden. Arbetet fortgår

* Vi har engagerat oss för att få behålla jourcentralen i Skene. Jourcentralen är i dagsläget inte längre nedläggningshotad.

* Vi har planterat fruktträd vid smedjan. Finansiering via Marks kommun.Bidrag vi sökt och beviljats

* Vi samarbetar med övriga föreningar i Torestorp. Bl.a genom TUFF-gruppen.

* Vi samarbetar med Öxabäcks bygdelag och Älekulla byalag i frågor som är gemensamma för oss i Svansjöområdet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Torestorps framtid / gm Siv Kopacsi

Utställning – Vårbackabron 20 år

markblad

På byalagets årsmöte i februari 2016 tog Stures Hägnevik upp frågan om att vi kanske skulle uppmärksamma att det i år är 20 år sedan Vårbackabron invigdes.
Bakgrunden ser ut så här:
1993 började Inga-Lisa Abrahamsson att jobba som förskollärare på förskolan i Torestorp. Hon började fundera på varför det inte fanns en bro över Torestorpsån , så att förskolebarnen hade lättare att ta sig till skogen bakom förskolan där de ofta lekte.
Efter lite funderande bestämde hon sig för att agera.
Hon kontaktade Marks kommun och dåvarande ordföranden i Torestorps framtid, Sture Hägnevik.
Planerna växte fram. Alla goda krafter samverkade.
Markägarna upplät sin mark, kommunen lämnade bidrag och ortsbor bidrog med eget arbete.
Sture berättar om att det var väldigt mycket jobb och planerande. Man hade bl.a ett byggmöte annandag jul 1995 från kl 10 och i stort sett hela dagen.
Men efter mycket planerande och idogt arbete – kunde man 9 juni 1996 inviga bron under pompa och ståt. Kommunalrådet klippte bandet, man spelade bl.a Idas sommarvisa.
Allt kan man se på filmen från invigningen . Filmen finns på Kullabyn , som kan visa den på sin storbilds-TV.

Lördagen 29 oktober 2016 öppnades en utställning på Kullabyn i Torestorp. Utställningen håller på till 8 november.

Vårbackabron 20 år

9 juni 1996 invigdes Vårbackabron, Torestorp.
På initiativ av Sture Hägnevik, kommer byalaget, Torestorps Framtid att uppmärksamma detta med en utställning på Kullabyn.
Vårbackabron är ett exempel på vad by-anda, kreativitet och idogt arbete kan betyda för en by som Torestorp.

Vi har samlat ihop lite foton och har en film vi visar.
Lördag 29 oktober 2016 kl. 15.00 öppnar vi utställningen.

Utställningen pågår tiden 29/10 – 8/11 2016.
Välkommen!

Debattartikel i Markbladet ang. IVPA

IVPA-verksamheten – en viktig del i vårdkedjan

IVPA står för ”I väntan på ambulans” och innebär att deltidsbrandkåren i väntan på att ambulansen är på plats, ger en hälso- och sjukvårdsinsats i syfte att rädda liv. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja samhällets beredskapsresurser.

På orter där det är en inställelsetid på över 25 minuter för ambulansen borde det vara självklart att deltidsbrandkåren får rycka ut.
Men – det kostar pengar och eftersom VG-regionen satsar mer på administration än på vård – så anses det inte finnas pengar för de här livräddande insatserna.
Detta trots att invånare i småorterna betalar lika myc­ket skatt som alla andra medborgare och att det skall finnas ett landsbygdsperspektiv på alla beslut.

Allvarlig försämring
Från och med 1 juli i år är kriterierna försämrade i södra Älvsborg så att deltidsbrandkåren endast rycker ut vid hjärtstopp. Tidigare ryckte man ut och gjorde livräddande insatser vid prio 1-larm; det vill säga akut livshotande symptom eller olycksfall. Man hade bland annat syrgas vid andningsbesvär och man hade en stor lugnande/psykologisk påverkan på den drabbade och anhöriga. Insatsen innebar en stor trygghet.
I det nya avtalet kan man läsa att SÄS har för avsikt att i sitt östra område införa ytterligare en enhet. Det kommer att vara en så kallad ”singel responder” bemannad med en erfaren sjuksköterska.
Man räknade med att den enheten skulle vara igång 1 januari 2017. I dagsläget – slutet av september 2016 – är det ingen ansvarig som vet kriterierna för detta eller när någon skall anställas för uppdraget. Myc­ket märkligt!

Många frågetecken och brister
• Hur kunde man försämra kriterierna för IVPA när ingen ersättningslösning fanns?
• Ansvarsfrågan borde ligga på EN huvudman och inte som här – bollas mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs räddningsförbund och Västra Götalandsregionen. Och ingen vill ta kostnaden.
• Hur kan det inom länet vara olika kriterier inom olika räddningstjänster/räddningsförbund? I Bohuslän gör man helt andra bedömningar.
• IVPA är en viktig länk i vårdkedjan – och bristerna visar tydligt på de systemfel som finns inom vården. Administration får kosta – men inte livräddande insatser.

Vi kräver: Gör om – Gör rätt!

För Frisksjukvård – www.frisksjukvård.nu

Siv Kopacsi Torestorps Framtid
Beng Bengtsson Öxabäcks Bygdelag
Sara Höglund Älekulla Byalag

Upprop – sjukvård

Tolv byalag i Marks kommun har enats om ett upprop för en friskare sjukvård. Torestorps Framtid är ett av byalagen som står bakom uppropet.

Vi har tröttnat på att ständig höra hur människor far illa och att man inte ens kan beställa tid eller få ett recept förlängt på sin vårdcentral.

Vi har mailat ut vårt upprop till politiker i kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, SÄS, Hälso och sjukvårdsstyrelsen, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård.
Vi har även skickat en debattartikel till ett antal dagstidningar och Radio Sjuhärad.

Vi har skapat en hemsida: www.frisksjukvard.wordpress.com

Vi har skapat en facebook grupp: Frisk sjukvård.

Gå gärna in och läs och begrunda.
Du kan stötta våra förslag genom att bli medlem i fb-gruppen och att skriva under uppropet på vår hemsida.

Har du frågor kring detta kontakta:

Anna Frid  mail: anna@torestorpsframtid.se

Siv Kopacsi mail: siv@torestorpsframtid.se

 

IVPA ( I Väntan På Ambulans)

Den 3/6 2016 har Serf’s ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund) direktion möte och skall då besluta bland annat i frågan om IVPA (I Väntan På Ambulans).

Att ändra kriterierna för IVPA skulle innebära att räddningstjänsten i Torestorp endast får åka på hjärtstopp och inte övriga sjukvårdslarm. De fall där man har till exempel andningssvårigheter och kan bli hjälpt av syrgas kommer de alltså inte bli skickade på.
För den enskilde kan detta i vissa fall betyda att man kan få vänta i upp till en halvtimma på hjälp beroende på var ambulansen befinner sig.
IVPA betyder mer ju längre från centralorterna man bor. Ambulanserna finns oftast inte så nära oss som de gör i ex. Kinna och Skene.
För oss i bl.a Svansjö-området ( Torestorp, Älekulla och Öxabäck) är en försämring av IVPA-verksamheten förödande.
Vi ser det som en självklar rättighet att vi som bor på landsbygden har rätt till snabb akuthjälp i de situationer som det krävs. Den trygghet det innebär att veta att räddningstjänsten bara är en kort stund bort är värd väldigt mycket och kan innebära skillnaden på liv och död.
Vi hoppas därför att de politiker och tjänstemän som tar beslut i frågan tänker till ordentligt och inser att invånare i kommunens ytterområden SKALL ha samma rätt till snabb vård/trygghet som de i centralorterna har.
Styrelsen Torestorps framtid
gm Siv Kopacsi