TUFF-möte 4 december 2012

Bengt Jansson, Älekulla Fiber var inbjuden för att informera om hur man gjort i Älekulla när man i höstas startade upp sin Fiberförening.Vi fick en väldigt bra information bl.a om hur man ansökt om Landsbygdsstöd från Länstyrelsen, kontakter med Sparbanken, stadgar osv. Bengt informerade också om fibertekniken och vinsten med att satsa på den.
Man hade haft ett informationsmöte där 60 Älekullabor deltog.

Övriga punkter på dagordning:
www.torestorp.se – ett forum för hela Torestorp. Viktigt att alla föreningar ser möjligheterna med att använda den ”siten” för att nå ut med sin information.
LIS-områden/översiktsplanen. Socialdemokraterna har bestämt att man i den nya översiktsplanen tänker använda möjligheten till utveckling i strandnära lägen i område Svansjö dvs; Torestorp, Älekulla o Öxabäck. Torestorps Framtid har därför träffat Pellby och Co i frågan.
Sandsjön – frågan är fortfarande öppen om någon förening mot ekonomisk ersättning kan tänka sig viss skötsel av badplatsen. Enligt kommunen kommer bryggorna att återställas nästa år enligt den överenskommelse man har med Torestorps Framtid.
Pendelparkeringen i Skene. Torestorps Framtid driver frågan aktivt . En fungerande pendelparkering är en förutsättning för arbetspendling till bl.a Göteborg. Vi ser det som en viktig del i landsbygdsutvecklingen.

Information från de olika föreningarna om vad som är på ”G”. Detta är en viktig del i.samarbetet mellan föreningarna – detta för att undvika att man planerar för allmänna aktiviteter på samma dag.Förhoppningsvis kommer kommande aktiviteter att aviseras på : www.torestorp.se

Mer information om fiber/fiberföreningar kommer att publiceras senare ! 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *