Rapportering från TUFF-mötet

Föreningarna i Torestorp (TUFF) hade ett gemensamt möte i klubblokalen den 18 september. På mötet var även Hallands Nyheter med, så håll utkik efter reportage om Torestorp i tidningen!

På mötet diskuterades bland annat Sandsjöns badplats, närtrafik, Torestorp på webben, trygghetsvandring och ytterligare ett gäng punkter.

Sandsjöns badplats 2012

Marie Hagborg-Lorentzon, Marks kommun, medverkade för att fortsätta dialogen beträffande Sandsjöns badplats. Efter den gångna sommaren har många märkt att förändringen av badplatsen i form av minskat antal bryggor, har gjort att badplatsen inte besökts i samma utsträckning som tidigare. Många har påtalat att barn och ungdomar inte uppskattar badplatsen på samma sätt, då bryggorna inte längre omfattar det djupare vattnet och därför inte är lika roliga att bada vid. Torestorps Framtid yrkar på att samtliga bryggor återsätts till nästa säsong och placeras på samma sätt som tidigare år. Marie instämde med att badplatsens funktionalitet inte har varit densamma i år och tog med sig synpunkterna att bryggorna bör återsättas. Marie tog även upp frågan om den framtida skötseln av kommunala badplatser, då det från kommunen finns önskemål om att föreningar övertar skötseln av kommunala badplatser mot ekonomisk ersättning. Föreningarna i Torestorp ska fundera över om det är av intresse och meddelar Marie då hon hör av sig efter jul.

Siv informerade om Västtrafiks närtrafiktjänst. Något som kanske inte så många känner till, är att man kan beställa en resa från Torestorp till Kinna/Skene. En bil hämtar upp dig vid önskad plats och kör dig till den närtrafikhållplats du vill. Och detta till en kostnad av 32 kr. Resan ska beställas minst två timmar i förväg. Det finns vissa tidsbegränsningar, men är ändå ett bra komplement till befintlig kollektivtrafik. Vem som helst kan nyttja tjänsten. Läs mer här om hur det fungerar.

Gunilla berättade om hur föreningarna skulle kunna bli bättre på att informera om sina verksamheter och kommunicera mer med Torestorparna genom att vara delaktiga i den gemensamma webbplatsen www.torestorp.nu som även är kopplad till Facebooksidan torestorp.nu. Såväl föreningsliv som Torestorpare skulle tjäna på att samordna all information om Torestorp på en gemensam webbplats. Torestorp.nu är även i behov av en ny ägare och någon som driver sajten. Torestorps Framtid utsågs att ta huvudansvaret och Gunilla utsågs att sköta det praktiska.

Den 30 oktober ska en trygghetsvandring genomföras i Torestorp. Då kommer representanter från Marks kommun för att tillsammans med alla Torestorpare som vill delta, göra en vandring genom byn där vi har möjlighet att påpeka vilka förbättringar som skulle behöva göras ur ett trygghets- och säkerhets perspektiv.

Ja, det här var lite av mötets innehåll. Vi kommer att fortsätta rapportera i bybloggen vad som är på gång, så titta gärna in på bloggen lite då och då. Har ni några synpunkter eller frågor, går det jättebra att lämna dem i kommentarfunktionen nedan. (Klicka på Leave a reply)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *