Vad händer i frågan ang. IVPA ?

Som medborgare är det väldigt viktigt att veta hur tjänstemän och politiker jobbar med frågor som är angelägna för oss.
Jag skall därför , kort, redogöra för de besked vi har i dagsläget angående beslutet om försämrad IVPA-verksamhet:
Kommunchefen, Haleh Lindqvist, delar vår uppfattning om att frågan är viktig för Torestorp och ”tar med sig frågan vidare”.
Lisa Dahlberg (s) , säger att hennes parti värnar om alla kommuninvånare, men att försämringen inom IVPA-verksamheten är alliansens ”fel” för de vill spara in på allt onödigt.
Leif Sternfeldt (c) svarar att frågan är viktig för orter som har lång inställelsetid för ambulansen och att Torestorp är en sådan ort. Han skall följa upp frågan i SÄS styrelse.
Thomas Johansson (M), Nytt kommunalråd i Marks kommun efter Margareta Lövgren och vice ordförande i direktionen för Serf, svara överhuvudtaget inte.

Fortsättning följer………….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *