IVPA-verksamheten

Åter igen är IVPA-verksamheten högaktuell.

IVPA = I Väntan På Ambulans. Det är den räddningsinsats deltidsbrandmännen kan göra i väntan på ambulans. Något som är livsviktigt för oss i utkanterna av Marks kommun.
Nu skall det fattas ett beslut 2016-06-03 om hur man fortsättningsvis skall jobba med denna verksamhet.
Ingen vill betala – inte SÄS ( Södra Älvsborgs Sjukhus) inte Serf ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund).
Enligt de signaler vi i byalaget, Torestorps Framtid fått, kommer de nya kriterierna innebära att brandmännen endast får rycka ut vid hjärtstopp.
Detta är ju förödande för oss i Torestorp och något vi inte kan acceptera. Vi håller därför på nu att tillskriva berörda politiker och tjänstemän.

Har du egen erfarenhet av IVPA-verksamheten och vad den betytt för dig eller för någon anhörig och vill delge oss de erfarenheterna – kontakta i så fall :
Siv Kopacsi tel: 0707767831 eller mail:siv@torestorpsframtid.se
eller Linda Jarhult tel: 0705546469 eller mail: linda@torestorpsframtid.se

Om vi får in era egna erfarenheter har vi lättare att hitta bra argument när vi driver frågan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *