Fibernätsutbyggnad


Det finns nu ett tiotal fiberföreningar i Mark och intresset för fibernätsutbyggnad är stort. Salen i kommunhuset var fylld till bristningsgränsen när Marks kommun bjöd in till öppet möte om fibernät den 29 januari. Representanter ur Torestorps Framtids styrelse fanns på plats och här följer en rapport från mötet.

Varför fibernät?

Runtom i Sverige pågår nu en intensiv utbyggnad av fibernät. Anledningen är helt kort att de krav på hög uppkopplingskapacitet som vi har idag och kommer att ha än mer i framtiden, gör att befintliga nät inte är tillräckliga. Om du inte känner dig så insatt i vad allt detta egentligen handlar om, så läs gärna mer i tidigare blogginlägg för att få en grundläggande förklaring.

Vem ansvarar för vad?

På kvällens möte fanns representanter från Marks kommun, Länsstyrelsen och Leader Sjuhärad på plats och berättade om deras olika roller – vem som gör vad och vem som ansvarar för vad. Representanter från olika fiberföreningar i Mark bidrog med sina erfarenheter och frågeställningar.

Marks kommun ansvarar för själva stamnätet av fibersträckningen till olika knutpunkter. Från en knutpunkt bygger en fiberförening vidare med accessnät som ansluter till alla fiberföreningsmedlemmars fastigheter. Till Torestorp finns stamnät framdraget, vilket är en stor fördel. Om, eller snarare när, en fiberförening i Torestorp bildas kan man alltså direkt bygga sitt accessnät (dvs det lokala fibernätet) från den knutpunkten.

Hos Leader Sjuhärad kan man vid uppstarten av ett fiberprojekt ansöka om fibercheck på upp till 20 000 kr. När en fiberförening har bildats och förarbetet är genomfört, ansöker föreningen om bidrag hos Länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar den större bidragsdelen. Stödet är 50 procent av kostnaden för kanalisationen det vill säga för att gräva ner en tomslang. Man kan få stöd för projektering, grävning, material och dokumentering. Stödet ges inte till fiberkabel, blåsning av fiber eller någon elektronisk utrustning.

Samverka och samordna

Samverkan med grannfiberföreningar är viktig. Dels för att undvika vita fläckar – att någon fastighet riskerar att hamna mellan två fiberföreningar, dels för att man ska få ett fibernät som löper vidare utan brott. Där den ena föreningens fibersträckning slutar, bör alltså nästa fiberförening ta vid så att brott på linjen i mesta möjliga mån undviks.

Går det att samordna grävarbetet med andra aktörer, till exempel med Vattenfall eller Skanova (ingår i Teliasonera-koncernen, äger och driver fibernät i hela Sverige) är det naturligtvis bra och grävkostnaderna kan hållas nere. Vattenfall meddelar kommunen var de planerar att gräva ner kabel, det gör däremot inte Skanova. Därför är det bra att fiberföreningen själv tar kontakt med aktörerna.

Bra länkar om du vill veta mer

Här finns mer information från mötet den 29/1. I presentationerna finns bland annat kartor över hur fibernätsutbyggnaden ser ut i dagsläget i Mark. ”Förslag på informationsfolder” är hämtad från Dalsland och beskriver fibernätsutbyggnaden på ett bra och informativt sätt.

www.mark.se/bredband Här sammanställer Marks kommun information om fibernätsutbyggnaden i Mark, tips och råd när man ska bilda fiberförening. Här finns även länkar till Marks olika fiberföreningar.

www.bredbandivarldsklass.se Här hittar du regeringens bredbandsstrategi och det mesta som är värt att veta om bredband/fibernät.

www.lansstyrelsen.se Hanterar bidragsansökan. Här kan du läsa om hur det går till att söka bidrag och vad man ska tänka på innan bidrag söks.

www.bredbandskartan.se Fakta om tillgången till bredband i Sverige, hitta nätägare, möjlighet att söka ekonomiskt stöd, exempel på hur har andra gjort.

www.coompanion.se/kronoberg Handbok för fibernätsföreningar mm.

www.ledningskollen.se Se var de stora operatörerna har grävt ner ledningar.

Marks kommun kommer att arrangera ytterligare träffar angående fibernätsutbyggnad. Torestorps Framtid kommer att bjuda in till en informationsträff framöver, under tiden är det bra att börja sätta sig in lite mer in fibernätsfrågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *