Församlingsaftnar i passionstid 2016

Tor_logo_RGB

 

Kroppens betydelse i mötet med Gud – 24:e februari kl. 18.00 i Torestorps församlingshem

Nu är det dags igen för församlingsaftnar i Torestorps pastorat i passionstid.  I Torestorps församlingshem inleder diakon Emma Josefsson med att berätta om sin kandidatuppsats i religionssociologi , Lars-Olof Stomnell berättar om kroppsliga böner.

Varmt välkommen att vara med !

Församlingsafton i Torestorps församlingshem

Tor_logo_RGB

Onsdag den 25:e mars kl.18.00 är det den sista församlingsaftonen i vårt program för ”Passion 2015”,fem föresläsningar i tiden innan påsk,fastan, om olika spännande ämnen. Denna kväll får vi lyssna på Kerstin Rosén , Open doors presentatör från Borås som berättar om deras arbete.En internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte knuten till något särskilt samfund, utan arbetar ekumeniskt över hela världen. De arbetar med att sprida information, utbildning och hjälp till kristna som tvingas utöva sin tro i hemlighet för att inte riskera tortyr och förföljelse.

Kom och få reda på mer om Open doors viktiga arbete , kaffe serveras och frivillig kollekt tas upp till Open doors viktiga arbete.

Varmt välkomna !

Missionsafton i Torestorps församlingshem

Tor_logo_RGBMissa inte missionsaftonen i församlingshemmet  den 4:e mars klockan 18.00.Då kommer Ing-Marie Svenning och berättar om ett av Svenska kyrkans projekt i Swaziland som handlar om hur Sv. kyrkans internationella arbete stöttar fattiga och hiv-positiva mödrar i Swaziland ,Etiopien och Sydafrika .Idén med projektet är att afrikanska mödrar stöttar och utbildar andra mammor, de blir så kallade ”mentormammor”. Det handlar om hjälp till självhjälp och metoden startades redan för 30 år sedan av den svenska läkaren Ingrid Le Reux.

Varmt välkomna  !