Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (sk. LIS-områden)

19 oktober 2012 fick ordförande i byalaget ett mail från Pelle Pellby.
Socialdemokraterna i Mark har en grupp som jobbar med den nya översiktsplanen. Nu hade man bestämt att utveckla Svansjö (Torestorp, Älekulla och Öxabäck) genom att använda sig av dispensen från strandskyddet som gäller from 1 februari 2010. (sk LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)

Vi i byalaget är positiva till LIS-områden i Torestorp. Men vi tycker det är en svår och väldigt viktig fråga, som kommer att få konsekvenser för Torestorp för lång tid framöver.Vi ville därför ha en dialog med socialdemokraterna.

Därför träffade Britt, Yngve och Siv från Torestorps Framtid – Pelle Pellby (s), Berndt Ekholm (s) och Björn Andersson (s) 21 november 2012.
Herrarna förklarade varför man valt ut just Svansjö och påpekade att man i första hand tänker på bostäder. Viktiga aspekter är att det inte skall handla om spridd bebyggelse utan om områden som redan har viss bebyggelse. Närheten till centrala Torestorp är också viktig. Man skall kunna utnyttja närhet till skola och övrig service och på så sätt utveckla Torestorp totalt.

De områden som socialdemokraterna kan tänka sig är:
Vik vid Tolken och områden vid Sandsjön och Öjasjön.

Arbetet med översiktplanen fortgår och under våren 2013 blir det samråd. Senare blir det utställning. Tanken är ju att alla Markbor skall få möjlighet att yttra sig över den nya översiktsplanen. Beslut om ny översiktsplan skall tas av kommunalfullmäktige innan valet hösten 2014.

OM du har åsikter finns det således god tid att framföra dessa!
Ring Pelle Pellby eller yttra dig på annat sätt!

Eftersom vi fick den här möjligheten att träffa politiker tog vi tillfället i akt att även lyfta andra – för oss – angelägna frågor:
Pendelparkeringen i Skene , 156:an och Sju strömmar var frågor som vi lyfte fram. Vi hade naturligtvis kunna lyfta fler frågor – men det räckte inte tiden till för.

Vi var nöjda med mötet och tyckte vi hade haft en bra dialog.

2 reaktion på “Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (sk. LIS-områden)

  1. Kommuner måste ha bättre dialog med länsstyrelsen

    Vi har exempel på kommuner där man i partiövergripande samtal kommit fram till en strategi för LIS-områden i kommunen och utifrån den strategin kunnat identifiera områden som sedan beslutats i fullmäktige. I arbetet har man också haft en dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

    Det finns också flera exempel på kommuner där man inte lyckats få en bra dialog med Länsstyrelsen och i stället har det blivit direkta motsättningar, alltså då Länsstyrelsen överprövar strandskyddsdispenser så att Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (L.I.S-områden) helt uteblir och man kan inte få lov att bygga attraktiva boenden nära stranden på landsbygden som var syftet med lagen.

  2. Kombination av landsbygdsutveckling och allmänheten

    Vi är flera markägare som tycker att det bör bli lättare att få bygga vid vatten. Men man ska inte få bygglov och strandskyddsdispens om man inte samtidigt avstår från mark så att allmänheten kan utnyttja stranden.

    På så sätt hoppas man kunna tillfredsställa både dem som vill bygga och dem som vill ha tillträde till stranden och vattnet. Som att bada och plocka bär mm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *