Klart för ombyggnation av Torestorpskolan

Torestorpskolan i Marks kommunDen 25 oktober beslutade kommunfullmäktige i Mark om extra investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Torestorpskolan. Det var det sista politiska beslutet som krävdes för att ombyggnationen ska kunna påbörjas som planerat. Torestorpskolan kommer att genomgå en total förändring, då samtliga lokaler kommer att renoveras/byggas om och den stora skolbyggnaden kommer att få en tillbyggnad på baksidan. Även utemiljön kommer att genomgå förändringar. Efter ombyggnationen kommer även förskoleverksamheten att rymmas inom skolans område. Om- och tillbyggnationen kommer att ske i etapper och beräknas påbörjas under 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *