God Jul och Gott nytt år!

Dags att sammanfatta år 2013. Vad har vi i byalaget arbetat med under året och vilka frågor har vi drivit?

 • Ny pendelparkering i Skene – en fråga vi drivit stenhårt mot kommunen och lyckats med.
 • I januari fick vi besked om att kommunen ändrar sig avseende indragna vägbidrag till enskilda vägar.En fråga vi engagerat oss i och agerat i.
 • Vi beviljades utvecklingsbidrag med 5000:- från Hela Sverige skall leva – Sjuhärad – till vår ungdomsverksamhet som vi driver helt idellt.
 • Långfredag står vi på ankracet med vår enkät – ”vilka frågor tycker torestorpare att byalaget skall driva? Vilka 3 frågor är viktigast?” Det är 145 personer som svarar på enkäten. Viktigaste frågorna: Äldreomsorg, skola och barnomsorg och IVPA ( i väntan på ambulans).
 • I april utses vi till ”årets utvecklingsgrupp” av Hela Sverige skall leva – Sjuhärad.
 • Med anledninga av detta uppvaktas vi av kommunalrådet Lisa Dahlberg.
 • Vi initierar bildandet av en fiberförening och ansöker om en fibercheck från Leader.
 • Styrelse bildas och i dagsläget har vi en fiberförening med 241 medlemmar. Arbete pågår för att få fler att inse fördelen med fiber.
 • Vi driver frågan om Sandsjön.
 • I september får vi signaler om att deltidsbrandkåren i Torestorp är nedläggningshotad. Vi agerar snabbt och tillskriver berörda tjänstemän och politiker. Beslut är nu fattat av SÄRF och vi får behålla vår deltidbrandkår – dock med en mindre styrka. Ett beslut vi kan acceptera.
 • Vi ansöker och beviljas 7000:- för upprustning av Sju Strömmar av kommunen.
 • 6 november anordnar vi , på uppdrag av kommunen, ett ”byalagstormöte” i Torestorp. Representanter från övriga byalag ( det finns 17 i Marks kommun) deltager samt kommunchefen , tjänstemän samt kommunalråden Margareta Lövgren och Lisa Dahlberg.
 • Ungdomsverksamheten: Drivs helt ideellt i projektform. Marianne Karlsson är eldsjälen som driver ungdomsgården varannan torsdag. Det anordnas även discon några gånger per år.
 • Vi har under året haft möten med ungdomsutvecklare och fritidsledare, Marks kommun för att utveckla vår ungdomsverksamhet. Bra kan bli bättre!
 • Vi sponsrar sexornas skolresa med 130:-/elev.

Byalaget arbetar med viktiga frågor som skall gagna befolkningen i Torestorp. Vi vill att Torestorp skall bli en ännu bättre plats att leva och verka i.

tomte2God jul och Gott nytt år!

Styrelsen Torestorps Framtid
Siv Kopacsi
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *