Det kom ett mail från Pelle Pellby…

Torestorps Framtid har fått förfrågan från Pelle Pellby och socialdemokraterna i Mark, där de vill ha byalagets synpunkter kring LIS-områden i Torestorp.

LIS står för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och beskrivs enligt följande i (S) pressmeddelande den 31 oktober:

”Kommunens kommande översiktsplan kommer att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I dessa så kallade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt gagnar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Tanken med LIS-områden är att skapa varaktig sysselsättning och att förstärka underlaget för, samt bevara, service på landsbygden.”

Sjölandskap höst

(S) har valt att lägga särskilt fokus och prioritet på Svansjö, med orterna Torestorp, Älekulla och Öxabäck. Därav efterfrågar arbetsgruppen inom (S) en dialog med bland andra Torestorps Framtid. Representanter ur Torestorps Framtid kommer i november att träffa Pelle Pellby samt ytterligare några personer ur deras arbetsgrupp, för att diskutera LIS-områden och bli mer insatta i vad det innebär.

Det här är stora och viktiga frågor som kan komma att ha stor betydelse för Torestorp under lång tid framöver, om (S) förslag antas i kommunens översiktsplan. Vi i Torestorps Framtids styrelse anser att det är av största vikt att vi sätter oss in i detta arbete på ett så bra sätt som möjligt för att kunna bli en viktig kommunikationspart för politik och kommun. Lika viktigt är det att boende i Torestorp tar del av det som kommer fram under resans gång. Vi kommer att informera löpande på torestorp.se om LIS-områden och översiktsplanen i takt med att vi blir mer insatta i (S) förslag.

Läs hela (S) pressmeddelande om LIS-områden i Svansjö här.

En reaktion på “Det kom ett mail från Pelle Pellby…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *