Dagens fiberfråga – Kommer inte 4G nätet att lösa kraven på fullgod uppkopplingskapacitet?

Vi fortsätter med en ganska vanligt förekommande fråga beträffande fibernätsutbyggnad…

Svar: Nej. De mobila näten byggs visserligen hela tiden ut, och 4G kommer att klara av mer datatrafik än tidigare nät. Men de mobila näten kan ändå aldrig bli mer än ett komplement till fast uppkoppling. Varför? Ju högre kapacitet ett mobilnät har, ju kortare räckvidd har det. Således krävs det enormt många master för att uppnå fullgod geografisk täckning. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet. Dessutom delar användarna på varje masts kapacitet, vilket innebär att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när vi utnyttjar och belastar mobilnätet i allt högre utsträckning.

Välkommen på informationsmötet om bredbandsutbyggnad den 9:e april, där får du svar på fler frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *