Sammanfattning av byalagets arbete år 2016

År 2016 går mot sitt slut och det är dags att summera vad vi i byalaget, Torestorps framtid jobbat med under året. Det finns många viktiga frågor för oss på landsbygden att driva.

Här kommer ett axplock av saker vi engagerat oss i:

* Vi har drivit ungdomsverksamhet i form av en ungdomsgård. Ungdomsansvarig: Marianne Karlsson .

* Vi har kämpat för att få behålla tidigare villkor vad gäller IVPA ( I väntan på ambulans)Vi har träffat förbundsdirektören SÄRF, vi ha försökt att påverka genom insändare i BT och Markbladet.Vi har träffat politiker.Arbetet pågår – och vi har inplanerade möten med ansvariga politiker

.* Vi har, tillsammans med 11 andra byalag i Marks kommun, bildat nätverket ”frisksjukvård”. Vi har skapat en hemsida för nätverket: www.frisksjukvård.nu. Anna Frid är administratör för sidan. Nätverket har efter hand utökats till att omfatta flera aktionsgrupper i hela Västra Götalands län. Vi kämpar för en bättre vård och bättre villkor för oss på landsbygden. Arbetet fortgår

* Vi har engagerat oss för att få behålla jourcentralen i Skene. Jourcentralen är i dagsläget inte längre nedläggningshotad.

* Vi har planterat fruktträd vid smedjan. Finansiering via Marks kommun.Bidrag vi sökt och beviljats

* Vi samarbetar med övriga föreningar i Torestorp. Bl.a genom TUFF-gruppen.

* Vi samarbetar med Öxabäcks bygdelag och Älekulla byalag i frågor som är gemensamma för oss i Svansjöområdet.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Torestorps framtid / gm Siv Kopacsi

Utställning – Vårbackabron 20 år

markblad

På byalagets årsmöte i februari 2016 tog Stures Hägnevik upp frågan om att vi kanske skulle uppmärksamma att det i år är 20 år sedan Vårbackabron invigdes.
Bakgrunden ser ut så här:
1993 började Inga-Lisa Abrahamsson att jobba som förskollärare på förskolan i Torestorp. Hon började fundera på varför det inte fanns en bro över Torestorpsån , så att förskolebarnen hade lättare att ta sig till skogen bakom förskolan där de ofta lekte.
Efter lite funderande bestämde hon sig för att agera.
Hon kontaktade Marks kommun och dåvarande ordföranden i Torestorps framtid, Sture Hägnevik.
Planerna växte fram. Alla goda krafter samverkade.
Markägarna upplät sin mark, kommunen lämnade bidrag och ortsbor bidrog med eget arbete.
Sture berättar om att det var väldigt mycket jobb och planerande. Man hade bl.a ett byggmöte annandag jul 1995 från kl 10 och i stort sett hela dagen.
Men efter mycket planerande och idogt arbete – kunde man 9 juni 1996 inviga bron under pompa och ståt. Kommunalrådet klippte bandet, man spelade bl.a Idas sommarvisa.
Allt kan man se på filmen från invigningen . Filmen finns på Kullabyn , som kan visa den på sin storbilds-TV.

Lördagen 29 oktober 2016 öppnades en utställning på Kullabyn i Torestorp. Utställningen håller på till 8 november.

Debattartikel i Markbladet ang. IVPA

IVPA-verksamheten – en viktig del i vårdkedjan

IVPA står för ”I väntan på ambulans” och innebär att deltidsbrandkåren i väntan på att ambulansen är på plats, ger en hälso- och sjukvårdsinsats i syfte att rädda liv. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja samhällets beredskapsresurser.

På orter där det är en inställelsetid på över 25 minuter för ambulansen borde det vara självklart att deltidsbrandkåren får rycka ut.
Men – det kostar pengar och eftersom VG-regionen satsar mer på administration än på vård – så anses det inte finnas pengar för de här livräddande insatserna.
Detta trots att invånare i småorterna betalar lika myc­ket skatt som alla andra medborgare och att det skall finnas ett landsbygdsperspektiv på alla beslut.

Allvarlig försämring
Från och med 1 juli i år är kriterierna försämrade i södra Älvsborg så att deltidsbrandkåren endast rycker ut vid hjärtstopp. Tidigare ryckte man ut och gjorde livräddande insatser vid prio 1-larm; det vill säga akut livshotande symptom eller olycksfall. Man hade bland annat syrgas vid andningsbesvär och man hade en stor lugnande/psykologisk påverkan på den drabbade och anhöriga. Insatsen innebar en stor trygghet.
I det nya avtalet kan man läsa att SÄS har för avsikt att i sitt östra område införa ytterligare en enhet. Det kommer att vara en så kallad ”singel responder” bemannad med en erfaren sjuksköterska.
Man räknade med att den enheten skulle vara igång 1 januari 2017. I dagsläget – slutet av september 2016 – är det ingen ansvarig som vet kriterierna för detta eller när någon skall anställas för uppdraget. Myc­ket märkligt!

Många frågetecken och brister
• Hur kunde man försämra kriterierna för IVPA när ingen ersättningslösning fanns?
• Ansvarsfrågan borde ligga på EN huvudman och inte som här – bollas mellan Södra Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs räddningsförbund och Västra Götalandsregionen. Och ingen vill ta kostnaden.
• Hur kan det inom länet vara olika kriterier inom olika räddningstjänster/räddningsförbund? I Bohuslän gör man helt andra bedömningar.
• IVPA är en viktig länk i vårdkedjan – och bristerna visar tydligt på de systemfel som finns inom vården. Administration får kosta – men inte livräddande insatser.

Vi kräver: Gör om – Gör rätt!

För Frisksjukvård – www.frisksjukvård.nu

Siv Kopacsi Torestorps Framtid
Beng Bengtsson Öxabäcks Bygdelag
Sara Höglund Älekulla Byalag

Trädplantering

Förbipasserande har kanske noterat något nytt som sticker upp ur marken vid smedjan mitt i byn.
Ett glatt gäng möttes upp och satte spaden i jorden. Det resulterade i två äppleträd (2st Katja) och tre körsbärsträd (2st Stella och 1st Sam) som genom kommande år, förhoppningsvis, ska ge rikligt med frukt.
Tanken är att frukten ska vara tillgänglig för allmänheten att plocka.
Kanske barnen kan plocka med sig ett äpple på sin väg till skolan. Kanske behöver ni lite bär till pajen. Hur de än används så hoppas vi att frukten ska vara till stor glädje!

Önskar er alla en skön avslutning på denna vecka och en riktigt trevlig helg!


tradplantering2
      tradplantering1

Upprop – sjukvård

Tolv byalag i Marks kommun har enats om ett upprop för en friskare sjukvård. Torestorps Framtid är ett av byalagen som står bakom uppropet.

Vi har tröttnat på att ständig höra hur människor far illa och att man inte ens kan beställa tid eller få ett recept förlängt på sin vårdcentral.

Vi har mailat ut vårt upprop till politiker i kommunfullmäktige, Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, SÄS, Hälso och sjukvårdsstyrelsen, Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård.
Vi har även skickat en debattartikel till ett antal dagstidningar och Radio Sjuhärad.

Vi har skapat en hemsida: www.frisksjukvard.wordpress.com

Vi har skapat en facebook grupp: Frisk sjukvård.

Gå gärna in och läs och begrunda.
Du kan stötta våra förslag genom att bli medlem i fb-gruppen och att skriva under uppropet på vår hemsida.

Har du frågor kring detta kontakta:

Anna Frid  mail: anna@torestorpsframtid.se

Siv Kopacsi mail: siv@torestorpsframtid.se

 

Fotokurs – intresseanmälan

Några anmälningar till en eventuell fotokurs har trillat in, men tyvärr inte tillräckligt många i dagsläget för att det ska kunna genomföras.
Vi gör därför ytterligare ett försök att få in fler anmälningar.
Sprid bland vänner och släktingar. Kanske vet du någon som är intresserad och vill ta sina fotokunskaper till nästa nivå.

Senast 1 juli önskar vi er anmälan.

Årskurs 6 upp till 18 år: GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast fredag 1/7.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se

Vad händer i frågan ang. IVPA ?

Som medborgare är det väldigt viktigt att veta hur tjänstemän och politiker jobbar med frågor som är angelägna för oss.
Jag skall därför , kort, redogöra för de besked vi har i dagsläget angående beslutet om försämrad IVPA-verksamhet:
Kommunchefen, Haleh Lindqvist, delar vår uppfattning om att frågan är viktig för Torestorp och ”tar med sig frågan vidare”.
Lisa Dahlberg (s) , säger att hennes parti värnar om alla kommuninvånare, men att försämringen inom IVPA-verksamheten är alliansens ”fel” för de vill spara in på allt onödigt.
Leif Sternfeldt (c) svarar att frågan är viktig för orter som har lång inställelsetid för ambulansen och att Torestorp är en sådan ort. Han skall följa upp frågan i SÄS styrelse.
Thomas Johansson (M), Nytt kommunalråd i Marks kommun efter Margareta Lövgren och vice ordförande i direktionen för Serf, svara överhuvudtaget inte.

Fortsättning följer………….

IVPA-verksamheten

Åter igen är IVPA-verksamheten högaktuell.

IVPA = I Väntan På Ambulans. Det är den räddningsinsats deltidsbrandmännen kan göra i väntan på ambulans. Något som är livsviktigt för oss i utkanterna av Marks kommun.
Nu skall det fattas ett beslut 2016-06-03 om hur man fortsättningsvis skall jobba med denna verksamhet.
Ingen vill betala – inte SÄS ( Södra Älvsborgs Sjukhus) inte Serf ( Södra Älvsborgs Räddningsförbund).
Enligt de signaler vi i byalaget, Torestorps Framtid fått, kommer de nya kriterierna innebära att brandmännen endast får rycka ut vid hjärtstopp.
Detta är ju förödande för oss i Torestorp och något vi inte kan acceptera. Vi håller därför på nu att tillskriva berörda politiker och tjänstemän.

Har du egen erfarenhet av IVPA-verksamheten och vad den betytt för dig eller för någon anhörig och vill delge oss de erfarenheterna – kontakta i så fall :
Siv Kopacsi tel: 0707767831 eller mail:siv@torestorpsframtid.se
eller Linda Jarhult tel: 0705546469 eller mail: linda@torestorpsframtid.se

Om vi får in era egna erfarenheter har vi lättare att hitta bra argument när vi driver frågan!

FOTOKURS intresseanmälan


Hur ska jag använda min kamera på bästa sätt?
Vilka inställningar behöver jag göra för mina olika motiv?
Hur får jag skärpa på barnen som aldrig vill stå still?

Förra årets fotokurs med naturfotografen Gert Olsson blev en succé och vi har som ambition att, likt föregående år, anordna en ny fotokurs med en professionell och inspirerande kursledare.

I detta första läge behöver vi veta om det även i år finns ett intresse för detta och börjar därför med att samla in ert intresse.
Kursen kommer troligen att vara uppdelad på fyra kvällar.  Mer information kommer efter hand.

Årskurs 6 upp till 18 år:
GRATIS
Vuxen: ca 1200:-
(Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.)

Är detta något som intresserar dig så lämna in er intresseanmälan så snart som möjligt, senast onsdag 25/5.
Anmälan er genom att skicka ett mail med rubriken ”Fotokurs” med ert namn, telefonnummer samt mailadress till:
mikael@torestorpsframtid.se