Bygdegårdsföreningen

Torestorps bygdegårdsförening ansvarar för bygdegårdslokalen. Vår strävan är att kunna erhålla en bra lokal för ortens befolkning att kunna hyra till olika arrangemang. Vi har även en del egna arrangemang i bygdegården, bl.a Midvinterloppet som har blivit en tradition i januari med tipspromenad och fackeltåg och lite andra kringarrangemang.

 

Uthyrare för bygdegården är Henry Håkansson, tel 0320-55212.

 

Torestorps bygdegårdsförening styrelse består av:

Hasse Svedberg, ordförande

Christer Persson, vice ordförande

Anna-Maria Svedberg, kassör

Susanne Larsson, sekreterare

samt övriga ledamoter och suppleanter.