Utbyggnad av fibernät

Den 4 december hade TUFF möte, huvudpunkten för mötet var information kring fibernätutbyggnad som pågår på många håll runtom i hela Sverige. Bengt Jansson, Älekulla Fiber, var inbjuden till mötet för att informera om satsningen på fibernät som Älekulla nu har startat upp. Han berättade både om hur man gått tillväga i Älekulla och hur fiberteknik fungerar och varför man bör satsa på den.

Varför satsa på fibernät?

En omfattande fibernätsutbyggnad pågår på landsbygden och i höst startade även Älekulla upp ett fiberprojekt och har nyligen bildat en ekonomisk förening, Älekulla Fiber, för att genomföra fibernätsutbyggnad i Älekulla.

Anledningen till att det satsas så stort på fiberteknik är framför allt ett snabbt ökat behov av högre kapacitet för data och mobiltrafik. Idag finns det i princip två alternativ. Dels ADSL-teknik via det vanliga telenätet och dels de mobila näten. ADSL-tekniken har gett oss en någorlunda god kapacitet för framförallt internettjänster. Problemet är att kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar med avståndet till telestationen. Ett problem som blir extra tydligt på landsbygden. Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är att många telestationer på landsbygden monteras ned för att ersättas av mobilt nät. De mobila näten byggs hela tiden ut, men har stora problem med att hålla jämn takt med de ökande behoven av förhöjd kapacitet. Det nya 4G nätet har dessutom kortare räckvidd, så det krävs enormt många master för att uppnå fullgod täckning överallt. Även om det på en karta ser ut som att det är god täckning, finns alltså många ”hål” i nätet.

När hushållens och företagens behov av god kapacitet på uppkoppling ökar, klarar de befintliga alternativen helt enkelt inte av detta. Redan idag strömmar stora mängder data oavbrutet genom de befintliga näten. Vi blir allt flitigare användare av smarta telefoner med större användningsområden, surfplattor, datorer (ofta flera i varje hushåll), vi laddar ner eller streamar filmer mm. För detta och mer därtill, kommer dagens kapacitet inte att räcka till.

Fiberteknik har då kommit att bli den bästa lösningen. När ADSL har en maxkapacitet på 8 Mbit/sekund, klarar fiberteknik 100 Mbit/sekund. Dessutom avlastar fibernäten mobilnäten, då sannolikt de flesta kommer att välja att ansluta sina mobiler, surfplattor och datorer till fibernätverket istället för mobilnätet.

Ekonomiska förutsättningar

För att starta upp ett fibernätsprojekt krävs att man bildar en organisation som har ett organisationsnummer, företrädesvis en ekonomisk förening. Det är en förutsättning för att man ska kunna söka bidrag från t.ex. länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar den stora bidragsdelen. Den ekonomiska föreningen genomför en förstudie för att få fram kostnaderna för utbyggnaden och för att undersöka hur många som kan komma att ansluta sig till fibernätet. När man har fått fram tillräckliga uppgifter kan man få fram kostnaden att ansluta sig för varje enskild fastighet. Den ekonomiska föreningen ombesörjer praktiskt arbete som att kablar grävs ner mm, samt söker bidrag från olika instanser för att hålla nere investeringskostnaderna.

Intäkterna till den ekonomiska föreningen består av tre delar: en medlemsinsats, en medlemsavgift och en anslutningsavgift. Medlemsinsatsen och medlemsavgiften är de lägre kostnaderna (vanligen ca 100 + 100 kr per fastighet) och anslutningsavgiften är således den högre kostnaden.

Genomförande av fibernätverk i Älekulla

Initialt kallade Älekullas byalag till informationsmöte för allmänheten. Flera sakkunniga inom fiber var inbjudna för att på bästa sätt redogöra för vad fibernät innebär och varför man satsar på det i så hög utsträckning.

I början av november bildades Älekulla Fiber ekonomisk förening, vilket innebar det egentliga starskottet för utbyggnad av fibernät i Älekulla.

En förstudie genomfördes för att få en uppfattning om hur stort intresse det fanns till att ansluta sig till fibernätet och få ett underlag till uppskattning av anslutningskostnad för varje fastighet.

Hur vill vi göra i Torestorp?

Frågan är nu – hur vill vi göra i Torestorp?

Torestorps Framtid kommer att inbjuda till ett informationsmöte på samma sätt som det har gjorts i Älekulla. Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt kommer på det mötet för att man ska få en chans att sätta sig in i vad allt detta innebär. Så håll utkik efter inbjudan framöver!

2 reaktion på “Utbyggnad av fibernät

 1. Hej!
  Vi har byggt ett sommarhus i Botared, Älekulla. Nu är vi måna att dels få mer info om hur fiber projektet fortlöper, dels anmäla vårt intresse att bli medlem i den ekonomiska föreningen. Hur går det till?
  Mvh, Helena Leufstadius
  h.leufstadius@gmail.com, 0727-177867

  • Hej Helena!
   Kontakta Bengt Jansson, Älekulla Fiber, så kan han ge dig mer information beträffande Älekulla och fibersatsningen, eller Lars-Håkan Hansson som är ordförande i byalaget. Jag har tyvärr inte Bengts kontaktuppgifter men tel nr till Lars-Håkan är 0320-501 62.

   Hälsningar
   Torestorps Framtid
   /Gunilla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *