Dags att söka bredbandsstöd för fibernätsutbyggnaden!

Nu har ansökningsperioden för bredbandsstödet inom den nya programperioden 2014-2020 öppnat och Torestorps Fiber kommer liksom en mängd andra fiberföreningar att skicka in sin bidragsansökan under hösten. Nu gäller andra regler och förutsättningar än under förra programperioden, läs gärna mer på www.torestorpsfiber.se

De största förändringarna i det nya bredbandsstödet är att nu får man bidrag för projektet i sin helhet. Det innebär att vi får även bidrag för tätorten vilket man inte fick i förra programperioden. Likaså får man stöd för allt material, vilket man inte heller fick i förra omgången. Det här är naturligtvis mycket positivt för Torestorp och gör att medlemsinsatserna sannolikt kommer att bli något lägre än vad våra tidigare beräkningar visat.

Ansökningsförfarandet är helt annorlunda än i förra programperioden, då endast ”först till kvarn” gällde. Nu tillämpas ett poängsättningssystem, som syftar till att de fiberföreningar som har kommit längst i sitt arbete och har bäst förutsättningar att effektivt kunna genomföra projektet gynnas. De som får ihop flest poäng, får alltså sina ansökningar hanterade först och har därmed störst chans att få ett ja på sin bidragsansökan.

En del i poängssättningssystemet som är mycket högt värderad, är antalet medlemmar i förhållande till det totala antalet fastigheter i det geografiska området. Ju fler medlemmar, desto större chans att komma högt upp i bidragshantering och beslut om bidrag. Därför är det helt förkastligt att resonera ”vi väntar och ser”. Konsekvensen blir att vi inte kan redovisa ett så högt medlemsantal som behövs för att få bästa förutsättningar att få vår bidragsansökan hanterad och beviljad. Vi riskerar därmed att missa den första beslutsomgången, som sannolikt kommer att ske i maj 2015, och får vänta ytterligare ett år på nästa beslutsomgång. Så har du minsta lilla intresse av en fibernätsutbyggnad, skicka in den medlemsansökan omgående om du inte redan har gjort det. Här hittar du medlemsansökan.

All information, blanketter för medlemsansökan, info om varför vi behöver en fibernätsutbyggnad, kontaktuppgifter till styrelsen med mera hittar du på www.torestorpsfiber.se

Styrelsen Torestorps Fiber
/Gunilla Esbjörnsson
ordförande

Torestorps Fiber stormöte 9 april

Nu är det dags att fatta slutgiltigt beslut om fibernätsutbyggnaden! 

Den 9 april kl 19.00 bjuder Torestorps Fibers styrelse in till stormöte i Torestops bygdegård.

Torestorps Fibers styrelse redogör för förutsättningarna för fibernätsutbyggnaden – kostnader, maxtak för anslutning, medlemsantal mm. Alla som är medlemmar i Torestorps Fiber, kommer på mötet att gemensamt fatta beslut om huruvida fibernätsutbyggnaden ska genomföras. OBS endast medlemmar är röstberättigade.

Mjöbäcks Sparbank informerar om sitt fiberkoncept och sina låneerbjudanden till fiberföreningens medlemmar.

Förutsatt att medlemmarna röstar ja till fibernätsutbyggnaden, kommer styrelsen härnäst att göra anbudsförfrågan på projektering och entreprenad. Därför är det oerhört viktigt att alla intresserade anmäler medlemskap i Torestorps Fiber senast den 31 mars.

All information om fibernätsprojektet hittar du på www.torestorpsfiber.se

Välkomna till mötet – såväl medlemmar som icke medlemmar!

Fibernätsinformation på PRO-möte 19 november

Varför sker fibernätsutbyggnaden? Vad ska vi använda nätet till? Varför man ska ansluta sig till fibernätet om man inte är en stor datoranvändare? Det är exempel på några frågor som kommer att få sina svar på Torestorps Älekullas PRO möte den 19 november. 

fiberkablarGunilla Esbjörnsson, ordförande i Torestorps Fiber, kommer att berätta om det pågående fibernätsprojektet och reda ut frågor och begrepp på ett tydligt och enkelt sätt. För att kunna avgöra vad fibernätsutbyggnaden har för betydelse för varje enskild person, är det viktigt att ha tillräckliga kunskaper i ämnet. Och efter denna kväll ska alla känna att de har bra koll på vad allt detta handlar om.

Vi ses!

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening bildad

På mötet i bygdegården den 26 september presenterade Torestorps Fiber interimstyrelse resultatet av förstudien för en fibernätsutbyggnad i Torestorp. Uppslutningen till mötet var mycket god och bygdegården var fylld till sista plats. På mötet beslutades att gå vidare med arbetet och bilda en ekonomisk förening för att realisera fibernätsutbyggnaden. Torestorps Fiber Ekonomisk Förening bildades och en styrelse valdes vid det konstituerande mötet samma kväll.

På mötet gavs tillfälle att redan nu ansöka om medlemskap i fiberföreningen. Ansökan finns även nedladdningsbar på www.torestorpsfiber.se under rubriken ”Bli Medlem”.

Lämna in ansökan till någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du här. Det går också bra att scanna in ansökan och maila den till någon av styrelseledamöterna eller skicka den brevledes till Anna Frid, Skolbacken 12, 511 93 Torestorp.

www.torestorpsfiber.se hittar du mer information och en rapport från mötet kommer att publiceras inom kort.

Tack alla för det stora intresse som visats hittills och tack alla som kom till mötet!

Gunilla Esbjörnsson
ordförande Torestorps Fiber Ekonomisk Förening

Torestorps Fibers hemsida lanserad

Nu är Torestorps Fibers hemsida lanserad, besök www.torestorpsfiber.se och håll dig uppdaterad om hur arbetet med förstudien för en fibernätsutbyggnad i Torestorp fortskrider.

Hemsidan kommer att fyllas på med ytterligare innehåll om vad fiber och en fibernätsutbyggnad innebär, frågor och svar, omvärldsbevakning med mera. I bloggen ”Aktuellt” publiceras interimstyrelsens löpande arbete, så att alla kan hålla sig uppdaterade över hur långt man har kommit i förstudiearbetet.

Torestorps Fiber kommunicerar även via Torestorps Facebooksida och Twitter. Det är alltså en bra idé att gilla Torestorp på facebook och följa Torestorps Fiber på Twitter för att ytterligare hålla sig uppdaterad på ett smidigt sätt.

www.torestorpsfiber.se

Torestorp på facebook

Torestorps Fiber på Twitter: @TorestorpsFiber

fiberkablar

 

Stort intresse för fibernätsutbyggnad i Torestorp

Torestorps bygdegård blev mer eller mindre fullsatt när Torestorps Framtid arrangerade en informationskväll om bredband och fibernätsutbyggnad den 9 april. Syftet med kvällen vara att alla skulle ges en möjlighet att bli mer insatta i vad en fibernätsutbyggnad innebär och varför det pågår runtom i hela Sverige nu samt varför även vi i Torestorp bör komma igång med en utbyggnad.

För att kunna ge så bra information som möjligt hade sakkunniga bjudits in för att reda ut vad fibernätsutbyggnaden innebär och hur den kommer att genomföras.

Varför fibernätsutbyggnad?

Gunilla Esbjörnsson, Torestorps Framtid, inledde kvällen med att ge en sammanfattning av varför en bredbandsutbyggnad är nödvändig. Våra behov och beteenden har ändrats radikalt under de senaste åren vilket tillsammans med den tekniska utvecklingen ställer mycket högre krav på uppkopplingskapaciteten. Varken det befintliga kopparnätet (ADSL) eller mobilnätet kan uppfylla morgondagens krav på fullgod uppkopplingskapacitet, därför måste  IT infrastrukturen i Sverige genomgå en förvandling.

fiberkablarI regeringens bredbandsstrategi framgår hur denna förvandling är tänkt att genomföras och ett av målen är att 2020 ska 90% av alla hushåll och fastigheter ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Det kan jämföras med de, i bästa fall, 8-10 Mbit/sek vi idag kan få i Torestorp. På landsbygden, där det inte finns någon ekonomisk lönsamhet för marknadsaktörer att bygga ut fibernät, ligger ansvaret på de lokala krafterna, därför bildas nu lokala fiberföreningar över hela landet. För att göra utbyggnaden ekonomiskt genomförbar, satsar regeringen 1,1 miljarder kronor 2012-2014 på bredbandsutbyggnad för landsbygden. Om Torestorp 2020 vill tillhöra de 90 % och få del av de pengar som satsas, behöver vi komma igång med en fibernätsutbyggnad inom den närmsta framtiden.

Se presentationen här (pdf)

Kommunens roll och åtaganden

Richard Lindström, utvecklingsledare, IT infrastruktur, Marks kommun, berättade om kommunens roll och åtaganden. Kommunens främsta roll är att underlätta för fiberföreningar att genomföra utbyggnaden. Man har under många år förberett för en fibernätsutbyggnad, dels genom att bygga ut stamnätet, dels genom att lägga ner tomrör när grävarbete ändå sker, för att rören senare kunna blåsas med fiber. Fiber drogs fram till Torestorp och de kommunala inrättningarna redan 2004, då den nya vattenledningen drogs från Horred till Torestorp. Kommunen bygger alltså stamnätet i Mark, varifrån fiberföreningarna bygger accessnäten för att nå fram till alla fastigheter. (Se karta i presentationen nedan).

Vidare stöttar kommunen bredbandsarbetet genom att arrangera och medverka i bredbandsmöten. Det ska också gå snabbt att få beslut för att gräva på kommunal mark.

Samverkan mellan fiberföreningar, kommun, länsstyrelse med flera myndigheter och aktörer är viktig för att utbyggnaden ska ske på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Likaså är det viktigt fiberföreningarna har god kontakt med Vattenfall och andra aktörer som gräver, för att i mesta möjliga mån kunna samordna kanaliseringen och därmed hålla nere grävkostnaderna.

Se presentationen här (pdf)

Vad är fiber och hur fungerar det?

Daniel Eriksson, DE Teknik i Varberg, beskrev vad fiber är och hur det fungerar och varför det ses som den mest framtidssäkra lösningen.
ADSL-tekniken har gett oss en någorlunda god kapacitet för framförallt internettjänster. Problemet är att kapaciteten varierar med teleledningens kvalitet, samt att den avtar med avståndet till telestationen, vilket blir extra tydligt på landsbygden.

mobilmast

Mobilnätet har en begränsad räckvidd och kan därför aldrig bli geografiskt heltäckande. Ju högre kapacitet mobilnätet har, ju kortare räckvidd har det, därför kommer inte ens 4G nätet att vara tillräckligt, då det har en mycket begränsad räckvidd (se presentationen nedan). Dessutom delar alla på masternas kapacitet, vilket gör att kapaciteten ändå inte kommer att räcka till när mobilnätet utnyttjas i betydligt större omfattning.

Med fiber blir kapaciteten näst intill obegränsad. En konkret jämförelse på gammalt kopparnät och nytt fibernät, är att se kopparnätet som en dålig grusväg full med hinder, där man kan färdas i max 30 km/h, medan fibernätet ses som en flerfilig motorväg där man kan färdas i 100 km/h eller så snabbt bilen medger.

Fiberkabeln består av ett antal trådar av glas där ljusstrålar färdas. Det är tekniken i ändarna av kabeln som avgör hur hög kapacitet man kan få i ett fibernät och dessa noder kan bytas ut om behoven av ökad kapacitet ökar ytterligare.

Redan nu ser många husspekulanter det som ett krav att ett hus ska vara fibernätsanslutet för att vara intressant att köpa. I framtiden kommer det sannolikt att vara en standard att alla fastigheter är fibernätsanslutna, vilket påtalar vikten av att ansluta sig när utbyggnaden sker. Att ansluta sig senare, blir ofta mångdubbelt dyrare.

Se presentationen här (pdf)

Att förverkliga fibernätsutbyggnaden, en rapport från Älekulla

fiberBengt Jansson och Torbjörn Nordgren berättade om hur man jobbar i Älekulla med sin fibernätsutbyggnad. Arbetet inleddes i höstas och man bildade efter en kort tid Älekulla Fiber Ekonomisk Förening som nu har 127 medlemmar. Man valde Mjöbäcks Sparbank som bank partner, som hade ett färdigt upplägg med byggkreditiv och finansiering för fastighetsägare.

En stamledning kommer att dras från Torestorp till Älekulla och vidare till Älekulla Dal. Kartor med sträckningen av fibernätet ritas med medlemslistan som underlag. Koordinering med Vattenfall har varit viktig, då de kommer att gräva ner ledningar med start hösten 2013.

Ytterligare en faktor som gör utbyggnaden angelägen, är att två telestationer kommer att försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid och abonnenterna måste då förlita sig till det mobila nätet om inte bredbandsutbyggnaden genomförs.

Flera räkneexempel visades på hur mycket man tjänar på att samla telefon, tv och internetuppkoppling hos en tjänsteleverantör i och med fibernätsanslutningen (se bilder i presentationen nedan). Insatsen är i många fall intjänad inom 6 år.

Se presentationen här (pdf)

Frågestund samt bildande av arbetsgrupp

Efter presentationerna följde en frågestund då alla hade möjlighet att få svar på sina frågor. Därefter efterfrågades vilka som var intresserade av att medverka i en arbetsgrupp som får uppdraget att göra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att bilda en fiberförening i Torestorp. Intresset var stort och arbetsgruppen kunde bildas med lätthet och består av följande personer:

Gunilla Esbjörnsson
Anna Frid
Johan Christersson
Enar Larsson
Johan Eliasson
Kjell Andersson
Mattias Andersson
Göran Weiler

Arbetsgruppen kommer att påbörja sitt arbete inom den närmsta tiden. När arbetsgruppen har genomför förstudien, kommer den att presenteras på ett nytt möte i bygdegården. Löpande information om hur arbetet fortskrider samt när det är dags för nästa informationsmöte i bygdegården publiceras på www.torestorp.se.

Informationsmöte om bredband och fiber 9 april

Välkommen till informationsmötet om bredband och fibernätsutbyggnad tisdag den 9:e april kl 19.00 i Torestorps bygdegård.

Under kvällen kommer du att få en heltäckande bild av varför utbyggnaden genomförs i hela Sverige nu och varför även vi i Torestorp bör komma igång med en fibernätsutbyggnad inom den närmsta framtiden.

Läs inbjudan till informationskvällen här.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfälle i akt och kommer på mötet, så att vi alla blir tillräckligt rustade för att kunna ta nästa steg till en fibernätsutbyggnad i Torestorp.

Arrangör: Torestorps Framtid

fiberkablar

 

 

Dagens fiberfråga – Hur kommer fibernätet till Torestorp?

En stamledning finns framdragen till Torestorps samhälle till de kommunal inrättningarna och den kommer från Horred och löper längs med vattenledningen. En utbyggnad av stamledningen är inplanerad till Älekulla. Från stamledningen byggs accessnätet, alltså det nät som den lokala fiberföreningen skapar. Accessnätet binder samman alla fastigheter som väljer att ansluta sig till fibernätet. Marks kommun ansvarar för att en utbyggnad av stamnätet sker. Detta görs i samverkan med de lokala fiberföreningarna.

Det var sista fiberfrågan den här gången och säkert bara en pytteliten del av alla de frågor som kan tänkas finnas i ämnet. Missa inte informationsträffen på tisdag, 9:e april kl 19.00 i bygdegården, då får du chans att ställa dina frågor och lyssna till sakkunniga som kommer att beskriva tydligt vad allt handlar om och varför vi behöver komma igång med en fibernätsutbyggnad i Torestorp snart.

Varmt välkomna!